• LEGION Simulator

  Ludzie mają pierwszeństwo

Oprogramowanie do symulacji

Generuj symulacje, przewidując możliwości w wielu scenariuszach, i odkrywaj, jak piesi i tłum zachowują się w infrastrukturze.

Przeprowadzaj wirtualne doświadczenia w zakresie projektowania i eksploatacji miejsca oraz oceniaj wpływ różnych potrzeb pieszych. Dzięki zaawansowanym możliwościom dotyczącym modelowania, analizy i prezentacji różnych projektów – od lotnisk przez stacje kolejowe po obiekty sportowe – LEGION Simulator pomaga zwiększyć przepływ pieszych i poprawić bezpieczeństwo, umożliwiając użytkownikom testowanie strategii ewakuacji w każdym momencie symulacji.

 • Naukowe potwierdzenie: na podstawie naukowych badań dotyczących zachowań pieszych w rzeczywistych warunkach. Algorytmy zostały opatentowane, a rezultaty symulacji zweryfikowane w oparciu o wyniki rzeczywistych pomiarów i badań jakościowych.
 • Interoperacyjność: możliwość integracji z innymi aplikacjami w celu zrozumienia interakcji między pieszymi i pojazdami oraz reakcji na temperaturę i inne zmienne.
 • Dokładne raportowanie: eksportuj i raportuj przejrzyste wyniki w formie map, wykresów i filmów, aby dokładnie informować zainteresowane strony o gęstości tłumu, możliwościach ewakuacji, wykorzystaniu przestrzeni, kosztach społecznych i preferowanych ścieżkach w danym czasie. 
Możliwości
 • Analiza symulacji

  • Skonfiguruj i uruchom analizy definiowane przez użytkownika i generuj bogate dane wyjściowe oparte na różnych wskaźnikach.
 • Symulacje nagrywania i odtwarzania

  • Zapisz i odtwórz fragmenty symulacji lub uruchom nową symulację.
 • Symulacja ruchu

  • Odzwierciedlanie wszystkich aspektów ruchu poszczególnych osób, w tym osobistych preferencji, świadomości otoczenia, ograniczeń przestrzennych i postrzegania zachowań.
 • Wizualizacja symulacji

  • Przeglądaj symulacje w dowolnej szybkości, przybliżaj i oddalaj, zatrzymuj i wznawiaj oraz eksportuj dane do analizy. Uproszczone i zautomatyzowane analizy przyspieszają etap analizy projektu w celu zmniejszenia ryzyka.
Buy LEGION Simulator Now
Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.
BUY NOW
Tell Me More!

Interested in finding out more about this product?

Learn More
Bentley przejmuje oprogramowanie LEGION – wiodącą aplikację do symulacji zachowań pieszych
LEGION umożliwia pełne modelowanie ruchu pieszego w projektach transportowych za pomocą OpenBuildings Station Designer.
Więcej informacji
Tech Talk: Wprowadzenie do programu LEGION – 21 listopada 2018 r.
Dowiedz się, w jaki sposób możesz zwiększyć przepływ pieszych i poprawić bezpieczeństwo w następnym projekcie.
Zarejestruj się teraz