• Wtyczka i-model dla Revit

    Udostępnianie i dostęp do modeli Revit

Oprogramowanie do publikowania kontenerów i-model przy użyciu aplikacji Revit

Użytkownik może zapisać swoje modele Revit w sposób, który pozwoli innym osobom otworzyć je w programie MicroStation, Bentley Navigator, OpenBuildings Designer oraz w każdej innej aplikacji, która może otworzyć kontener i-model, przy zachowaniu informacji o właściwościach Revit z modeli Revit. Następnie można dalej pracować w mieszanym środowisku Revit/Bentley z możliwością odsyłania modeli Revit do przepływu prac projektowych opartego na MicroStation w celu koordynacji, wykrywania zakłóceń i podobnych zadań. Można korzystać z wersji produktów Revit z lat 2016–2020, w tym Architecture, MEP i Structure z obsługą wersji 64-bitowych.


Pobierz teraz 

Stub-iStock_000012610318_Double
Use i-models to exchange multi-discipline information-rich models

Learn how every project participant can leverage information-rich models for better access to precise project information.

Learn More
Callout_learn-now
Start Your In-Application Learning
Get the most from your Bentley product with in-application adaptive learning services. Get CONNECT Advisor.
Read More