• RM Bridge

  Konstruowanie mostu

Armando Rito | 4th April Bridge

Oprogramowanie do projektowania, analizy i budowy mostów

Wykonuj symulację projektowania, analizy i budowy mostów w celu określenia odporności w czasie zdarzeń sejsmicznych i naturalnych oraz analizę taboru kolejowego. Można usprawnić duże zadania analityczne i oszczędzić czas na skomplikowanych kwestiach inżynierskich przez przyjęcie bardziej zintegrowanego podejścia do projektowania i budowy systemów mostów. Zastosuj procesy wizualne, które szybko generują informacje z wielu branż, aby podejmować decyzje inżynierskie. Możesz również wykorzystać interoperacyjność za pomocą oprogramowania OpenRoads i OpenBridge Modeler w celu wizualnego określenia, w jaki sposób proponowany most wpływa na istniejące i proponowane elementy projektu. Wizualizuj graficznie pozycje, kierunki i wielkości obciążeń.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza i ocena obciążenia ruchem pojazdów

  • Usprawnij modelowanie mostów, analizę i ocenę nośności zarówno istniejących, jak i nowych mostów za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi. Wykorzystaj różne międzynarodowe specyfikacje norm projektowych i metodologie oceny do weryfikacji.
 • Analiza obciążenia sejsmicznego

  • Określ aktywność sejsmiczną za pomocą odpowiednich akcelerogramów lub historii ruchów podłoża i wykonuj specjalne zadania w zakresie inżynierii sejsmicznej w celu zwiększenia wydajności i osiągnięcia optymalnej wydajności konstrukcyjnej.
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Przeprowadzanie analizy metodą elementów skończonych

  • Połącz zalety klasycznej teorii belek z metodą elementów skończonych (FEM) za pomocą hybrydowego modelowania FEM.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i analiza mostów wantowych, podwieszanych i łukowych

  • Projektuj oraz analizuj mosty dowolnego rodzaju, dowolnej klasy i wykonanych z dowolnych materiałów, w tym mostów wantowych, podwieszanych i łukowych. Usprawnij wykonywanie ogromnych zadań analitycznych i zaoszczędź czas za pomocą oprogramowania, które może z powodzeniem obsłużyć ambitne projekty inżynierskie.
 • Design and analyze concrete bridges

  • Intelligently manage your data and streamline the process of modeling, analysis, design code checking, detailed design reports, and automated drawings. Support everyday concrete bridges of all types, including precast and cast-in-place, reinforced, pre-tensioned, and post-tensioned. Support multiple design codes, including US AASHTO LRFD and LFD, Canadian CHBDC, and Indian IRC Working Stress and Limit States Design.
 • Design and analyze steel bridges

  • Model, design, analyze, and load-rate and optimize steel I-girder and tub-girder bridges using powerful analysis techniques such as Finite Element Modeling (FEM) and Response Spectrum Analysis, according to AASHTO LRFD Bridge Design specifications.
 • Projektowanie i analiza konstrukcji nadziemnych i podziemnych

  • Wykorzystaj połączenie modelowania geometrycznego oraz analizy konstrukcji nadziemnych i podziemnych i projektuj w jednym bogatym w informacje środowisku, aby otrzymać kompleksowy model mostu.
 • Projektowanie mostów dla kolei dużych prędkości (KDP)

  • Oceniaj wpływ kolei dużych prędkości na dowolny most przy pomocy obciążenia uzależnionego od czasu, mas uzależnionych od czasu i nieliniowych urządzeń tłumiących. Analizuj zdarzenia tranzytowe na podstawie danych o pociągu i prędkości. Automatycznie uwzględniaj zbiory różnie obciążonych pociągów przejeżdżających przez most z różnymi prędkościami.
 • Ocena i stosowanie wielu metod kontroli budowy

  • Szczegółowo rozważaj wpływ określonych technik budowlanych i zapewniaj dokładne dane na temat stanów deformacji w trakcie procesu budowy. Wykorzystuj określone procedury budowlane, takie jak metoda nasuwania podłużnego, metoda wspornikowa, odlewanie na miejscu i wiele innych.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Przeprowadzanie analizy statycznej, dynamicznej i stabilności

  • Analizuj mosty przy użyciu analizy spektrum odpowiedzi, analizy zdarzeń historycznych lub równorzędnej analizy obciążenia statycznego. Przeprowadzaj analizy drugiego rzędu z uwzględnieniem kontroli stabilności konstrukcyjnej.
 • Przeprowadzanie analiz oddziaływania wiatru i obliczeniowej dynamiki płynów

  • Obliczaj współczynniki aerodynamiczne i ich pochodne dla dowolnego przekroju mostu czy pylonu, co eliminuje potrzebę przeprowadzania testów w tunelu aerodynamicznym w trakcie wstępnego projektowania. Należy wziąć pod uwagę areo-sprężyste zachowanie konstrukcji i korelację obciążenia wiatrem z analizą jego oddziaływania w dziedzinie czasu na wszystkie rodzaje mostów, w tym pływające mosty zawieszone. Przeprowadź pełną analizę połączonych sił wiatru i fal, jak również innych zależnych od czasu obciążeń, takich jak obciążenia trzęsieniem ziemi, obciążenia ruchome i obciążenia fal.
 • Ustalanie etapów i kolejności budowy

  • Analizuj kolejne etapy budowy – porównuj wyniki, wykrywaj istotne informacje na temat stanu i twórz zbiory wyników do weryfikacji. Uwzględniaj skurcz, pełzanie oraz relaksację i rozwiązuj problemy przed rozpoczęciem budowy.
 • Wizualizacja projektów mostów

  • Uzyskuj natychmiastowe wizualizacje 3D nadziemnych i podziemnych części konstrukcji mostu. Wizualizuj projekty i szybko weryfikuj wejściowe dane modelowania w trakcie pracy. Przeglądaj profile, elewacje i przekroje przy pomocy zaawansowanych opcji przeglądania, aby ułatwić sprawdzanie obszarów o złożonej geometrii.
Powiedz mi więcej!

Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?

Learn More
A game changer for Bridge Engineering, by: Pennoni
See how Pennoni has embraced advancements in Bridge Information Modeling, utilizing Bentley's bridge applications.
Watch Now