• RM Bridge

  Konstruowanie mostu

Armando Rito | 4th April Bridge

Oprogramowanie do projektowania, analizy i budowy mostów

Wykonuj symulację projektowania, analizy i budowy mostów w celu określenia odporności w czasie zdarzeń sejsmicznych i naturalnych oraz analizę taboru kolejowego. Można usprawnić duże zadania analityczne i oszczędzić czas na skomplikowanych kwestiach inżynierskich przez przyjęcie bardziej zintegrowanego podejścia do projektowania i budowy systemów mostów. Zastosuj procesy wizualne, które szybko generują informacje z wielu branż, aby podejmować decyzje inżynierskie. Możesz również wykorzystać interoperacyjność za pomocą oprogramowania OpenRoads i OpenBridge Modeler w celu wizualnego określenia, w jaki sposób proponowany most wpływa na istniejące i proponowane elementy projektu. Wizualizuj graficznie pozycje, kierunki i wielkości obciążeń.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza i ocena obciążenia ruchem pojazdów

  • Usprawnij modelowanie mostów, analizę i ocenę nośności zarówno istniejących, jak i nowych mostów za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi. Wykorzystaj różne międzynarodowe specyfikacje norm projektowych i metodologie oceny do weryfikacji.
 • Analiza obciążenia sejsmicznego

  • Określ aktywność sejsmiczną za pomocą odpowiednich akcelerogramów lub historii ruchów podłoża i wykonuj specjalne zadania w zakresie inżynierii sejsmicznej w celu zwiększenia wydajności i osiągnięcia optymalnej wydajności konstrukcyjnej.
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Przeprowadzanie analizy metodą elementów skończonych

  • Połącz zalety klasycznej teorii belek z metodą elementów skończonych (FEM) za pomocą hybrydowego modelowania FEM.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i analiza mostów wantowych, podwieszanych i łukowych

  • Projektuj oraz analizuj mosty dowolnego rodzaju, dowolnej klasy i wykonanych z dowolnych materiałów, w tym mostów wantowych, podwieszanych i łukowych. Usprawnij wykonywanie ogromnych zadań analitycznych i zaoszczędź czas za pomocą oprogramowania, które może z powodzeniem obsłużyć ambitne projekty inżynierskie.
 • Projektowanie i analiza mostów betonowych

  • Inteligentnie zarządzaj danymi i usprawnij proces modelowania, analizy, przeglądu kodów projektowych, szczegółowych raportów projektu i automatycznie sporządzonych rysunków. Projektuj i analizuj mosty betonowe wszelkich typów, w tym prefabrykowane, odlewane, zbrojone, sprężone i kablobetonowe. Obsługuj wiele kodów projektowych, w tym US AASHTO LRFD i LFD, kanadyjskiego CHBDC i indyjskiego IRC Stress Working i Limit States Design.
 • Projektowanie i analiza mostów stalowych

  • Modeluj, projektuj, analizuj, optymalizuj i oceniaj mosty stalowe za pomocą zaawansowanych technik analitycznych, takich jak modelowanie elementów skończonych (FEM) i analiza spektrum odpowiedzi, zgodnie ze specyfikacjami AASHTO LRFD Bridge Design.
 • Projektowanie i analiza konstrukcji nadziemnych i podziemnych

  • Wykorzystaj połączenie modelowania geometrycznego oraz analizy konstrukcji nadziemnych i podziemnych i projektuj w jednym bogatym w informacje środowisku, aby otrzymać kompleksowy model mostu.
 • Projektowanie mostów dla kolei dużych prędkości (KDP)

  • Oceniaj wpływ kolei dużych prędkości na dowolny most przy pomocy obciążenia uzależnionego od czasu, mas uzależnionych od czasu i nieliniowych urządzeń tłumiących. Analizuj zdarzenia tranzytowe na podstawie danych o pociągu i prędkości. Automatycznie uwzględniaj zbiory różnie obciążonych pociągów przejeżdżających przez most z różnymi prędkościami.
 • Ocena i stosowanie wielu metod kontroli budowy

  • Szczegółowo rozważaj wpływ określonych technik budowlanych i zapewniaj dokładne dane na temat stanów deformacji w trakcie procesu budowy. Wykorzystuj określone procedury budowlane, takie jak metoda nasuwania podłużnego, metoda wspornikowa, odlewanie na miejscu i wiele innych.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Przeprowadzanie analizy statycznej, dynamicznej i stabilności

  • Analizuj mosty przy użyciu analizy spektrum odpowiedzi, analizy zdarzeń historycznych lub równorzędnej analizy obciążenia statycznego. Przeprowadzaj analizy drugiego rzędu z uwzględnieniem kontroli stabilności konstrukcyjnej.
 • Przeprowadzanie analiz oddziaływania wiatru i obliczeniowej dynamiki płynów

  • Obliczaj współczynniki aerodynamiczne i ich pochodne dla dowolnego przekroju mostu czy pylonu, co eliminuje potrzebę przeprowadzania testów w tunelu aerodynamicznym w trakcie wstępnego projektowania. Należy wziąć pod uwagę areo-sprężyste zachowanie konstrukcji i korelację obciążenia wiatrem z analizą jego oddziaływania w dziedzinie czasu na wszystkie rodzaje mostów, w tym pływające mosty zawieszone. Przeprowadź pełną analizę połączonych sił wiatru i fal, jak również innych zależnych od czasu obciążeń, takich jak obciążenia trzęsieniem ziemi, obciążenia ruchome i obciążenia fal.
 • Ustalanie etapów i kolejności budowy

  • Analizuj kolejne etapy budowy – porównuj wyniki, wykrywaj istotne informacje na temat stanu i twórz zbiory wyników do weryfikacji. Uwzględniaj skurcz, pełzanie oraz relaksację i rozwiązuj problemy przed rozpoczęciem budowy.
 • Wizualizacja projektów mostów

  • Uzyskuj natychmiastowe wizualizacje 3D nadziemnych i podziemnych części konstrukcji mostu. Wizualizuj projekty i szybko weryfikuj wejściowe dane modelowania w trakcie pracy. Przeglądaj profile, elewacje i przekroje przy pomocy zaawansowanych opcji przeglądania, aby ułatwić sprawdzanie obszarów o złożonej geometrii.
Najdłuższy most morski na świecie
Dowiedz się, w jaki sposób technologia Bentley została wykorzystana do zaprojektowania chińskiego mega mostu i jego sztucznych wysp.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Powiedz mi więcej!

Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?

Learn More
Punkty widzenia