• OpenBridge Modeler

  Lepsze mosty od początku do końca

FINLEY Engineering Group, Inc. | Palmetto Section 5 | Miami, Floryda

Oprogramowanie do modelowania 3D mostów

Opracuj inteligentne modele 3D mostów w kontekście ogólnego projektu transportowego.

Używaj OpenBridge Modeler do szybkiego i wielokrotnego projektowania obliczeniowego. Skaluj projekt w oparciu o teren, drogi, rampy dojazdowe i powiązaną infrastrukturę, bezpośrednio wykorzystując aplikacje firmy Bentley do projektów inżynierii lądowej. Ożywiaj projekty i rozszerzaj wizualizacje realistycznymi renderingami. Minimalizuj kosztowne opóźnienia w pracach budowlanych za pomocą symulacji ruchu drogowego i budowy. Kontroluj koszty, wykorzystując narzędzia do wykrywania kolizji w celu zmniejszenia problemów z kolizjami przed rozpoczęciem budowy.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i modelowanie mostów

  • Przyspiesz projektowanie mostów dzięki stosowaniu innowacyjnych, wizualnych procesów szybko generujących potrzebne informacje z licznych branż w celu podejmowania decyzji inżynierskich. Wykorzystuj efektywność wymiany danych, aby wizualnie określić, w jaki sposób most może wpłynąć na istniejące i proponowane elementy projektu.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Współpraca pomiędzy aplikacjami do analizy mostów

  • Dokonaj integracji z LEAP Bridge i RM Bridge w celu wykonania analizy i weryfikacji zgodności z branżowymi normami projektowymi.
 • Współpraca z aplikacjami detalującymi

  • Opracowywuj szczegółowe projekty konstrukcji żelbetowych, w tym rysunki warsztatowe i zestawienie dzięki połączeniu z ProStructures.
 • Zarządzanie zmianami w projektach mostowych

  • Reaguj na zmiany projektu poprzez prostą aktualizację inteligentnego modelu mostu i wykorzystanie wbudowanych parametrycznych relacji między elementami mostu.
 • Przeprowadzanie wykrywania kolizji w mostach

  • Ograniczaj ryzyko przez wykonywanie analizy konfliktów konstrukcji mostu z istniejącą infrastrukturą, aby zaoszczędzić czas, wyeliminować błędy wykonawcze i zmniejszyć koszty projektu. Przeglądaj kolizje w 3D lub w formie tabeli. Wykrywaj kolizje stali zbrojeniowej z innymi elementami osadzonymi w betonie. Sprawdzaj, czy zostały zachowane wymagane minimalne odstępy między przyległymi konstrukcjami i drogami.
 • Publikowanie i-modeli

  • Dokonuj wymiany modeli i informacji projektowych przy użyciu i-modeli. Dzięki i-modelom możliwe jest wdrożenie unikalnych i wydajnych procesów pracy w zakresie udostępniania informacji, dystrybucji i przeglądania projektów. Procesy te mogą być jeszcze bardziej usprawnione przy użyciu ProjectWise oraz innych produktów i usług wykorzystujących możliwości i-modeli.
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
Tech Talk: Bridge Enterprise – Beginning to End with Bentley

Oct. 26, 2017
2 p.m. EDT

Learn how Bridge Enterprise combines the capabilities of OpenBridge Modeler and LEAP to contribute to the efficiency of bridge analysis and design by using the same physical model for the lifecycle of a structure. 

Register Now
A game changer for Bridge Engineering, by: Pennoni
See how Pennoni has embraced advancements in Bridge Information Modeling, utilizing Bentley's bridge applications.
Watch Now