• OpenBridge Modeler

  Lepsze mosty od początku do końca

FINLEY Engineering Group, Inc. | Palmetto Section 5 | Miami, Floryda

Oprogramowanie do modelowania 3D mostów

Opracuj inteligentne modele 3D mostów w kontekście ogólnego projektu transportowego.

Używaj OpenBridge Modeler do szybkiego i wielokrotnego projektowania obliczeniowego. Skaluj projekt w oparciu o teren, drogi, rampy dojazdowe i powiązaną infrastrukturę, bezpośrednio wykorzystując aplikacje firmy Bentley do projektów inżynierii lądowej. Ożywiaj projekty i rozszerzaj wizualizacje realistycznymi renderingami. Minimalizuj kosztowne opóźnienia w pracach budowlanych za pomocą symulacji ruchu drogowego i budowy. Kontroluj koszty, wykorzystując narzędzia do wykrywania kolizji w celu zmniejszenia problemów z kolizjami przed rozpoczęciem budowy.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i modelowanie mostów

  • Przyspiesz projektowanie mostów dzięki stosowaniu innowacyjnych, wizualnych procesów szybko generujących potrzebne informacje z licznych branż w celu podejmowania decyzji inżynierskich. Wykorzystuj efektywność wymiany danych, aby wizualnie określić, w jaki sposób most może wpłynąć na istniejące i proponowane elementy projektu.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Współpraca pomiędzy aplikacjami do analizy mostów

  • Dokonaj integracji z LEAP Bridge i RM Bridge w celu wykonania analizy i weryfikacji zgodności z branżowymi normami projektowymi.
 • Współpraca z aplikacjami detalującymi

  • Opracowywuj szczegółowe projekty konstrukcji żelbetowych, w tym rysunki warsztatowe i zestawienie dzięki połączeniu z ProStructures.
 • Zarządzanie zmianami w projektach mostowych

  • Reaguj na zmiany projektu poprzez prostą aktualizację inteligentnego modelu mostu i wykorzystanie wbudowanych parametrycznych relacji między elementami mostu.
 • Przeprowadzanie wykrywania kolizji w mostach

  • Ograniczaj ryzyko przez wykonywanie analizy konfliktów konstrukcji mostu z istniejącą infrastrukturą, aby zaoszczędzić czas, wyeliminować błędy wykonawcze i zmniejszyć koszty projektu. Przeglądaj kolizje w 3D lub w formie tabeli. Wykrywaj kolizje stali zbrojeniowej z innymi elementami osadzonymi w betonie. Sprawdzaj, czy zostały zachowane wymagane minimalne odstępy między przyległymi konstrukcjami i drogami.
 • Publikowanie i-modeli

  • Dokonuj wymiany modeli i informacji projektowych przy użyciu i-modeli. Dzięki i-modelom możliwe jest wdrożenie unikalnych i wydajnych procesów pracy w zakresie udostępniania informacji, dystrybucji i przeglądania projektów. Procesy te mogą być jeszcze bardziej usprawnione przy użyciu ProjectWise oraz innych produktów i usług wykorzystujących możliwości i-modeli.
 • Projektowanie dzięki prawdziwemu modelowaniu parametrycznemu 3D

  • Opracuj nawet najbardziej złożone modele projektowe dzięki szerokiej gamie narzędzi do modelowania projektowego, uwzględniając modelowanie powierzchni, siatek, elementów i brył. Zbuduj funkcjonalne komponenty parametryczne ze zdefiniowanymi wcześniej wariantami, aby łatwo wyszukać i zarządzać wieloma podobnymi komponentami. Użyj narzędzi do ekstrakcji rysunków, które automatycznie umieszczają rysunki w obrębie modeli w celu poprawy przejrzystości i usprawnienia obiegu dokumentów.
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
Przełom w Inżynierii mostowej, według: Pennoni
Zobacz, w jaki sposób Pennoni wykorzystał postępy w modelowaniu informacji o mostach, wykorzystując aplikacje mostowe firmy Bentley.
Watch Now