• OpenBridge Designer

  Lepsze mosty – od początku do końca.

Dzięki uprzejmości firmy Pennoni / Most i ścieżka w ogrodzie botanicznym nad rzeką Anacostia w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii); widok z lewego brzegu na ogród botaniczny

OpenBridge Designer

OpenBridge Designer jest wyjątkową aplikacją, która łączy modelowanie, analizowanie i projektowanie w ramach kompleksowego produktu do obsługi mostów. Aplikacja wykorzystuje możliwości modelowania w OpenBridge Modeler oraz funkcje analizowania i projektowania w LEAP Bridge Concrete i LEAP Bridge Steel, aby sprostać potrzebom dotyczącym projektowania i budowy mostów betonowych i stalowych. 

Dzięki OpenBridge Designer można korzystać z jednego, kompleksowego pakietu od początku do końca prac związanych z projektowaniem mostu. Jeden produkt umożliwia tworzenie interoperacyjnych modeli fizycznych i analitycznych, których można używać przez cały cykl życia mostów stalowych i betonowych.
 
Możliwości
 • Analiza i ocena obciążenia ruchem pojazdów

  • Usprawnij modelowanie mostów, analizę i ocenę nośności zarówno istniejących, jak i nowych mostów za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi. Wykorzystaj różne międzynarodowe specyfikacje norm projektowych i metodologie oceny do weryfikacji.
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i analiza mostów betonowych

  • Inteligentnie zarządzaj danymi i usprawnij proces modelowania, analizy, przeglądu kodów projektowych, szczegółowych raportów projektu i automatycznie sporządzonych rysunków. Projektuj i analizuj mosty betonowe wszelkich typów, w tym prefabrykowane, odlewane, zbrojone, sprężone i kablobetonowe. Obsługuj wiele kodów projektowych, w tym US AASHTO LRFD i LFD, kanadyjskiego CHBDC i indyjskiego IRC Stress Working i Limit States Design.
 • Projektowanie i analiza mostów stalowych

  • Modeluj, projektuj, analizuj, optymalizuj i oceniaj mosty stalowe za pomocą zaawansowanych technik analitycznych, takich jak modelowanie elementów skończonych (FEM) i analiza spektrum odpowiedzi, zgodnie ze specyfikacjami AASHTO LRFD Bridge Design.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Współpraca z aplikacjami detalującymi

  • Opracowywuj szczegółowe projekty konstrukcji żelbetowych, w tym rysunki warsztatowe i zestawienie dzięki połączeniu z ProStructures.
 • Zarządzanie zmianami w projektach mostowych

  • Reaguj na zmiany projektu poprzez prostą aktualizację inteligentnego modelu mostu i wykorzystanie wbudowanych parametrycznych relacji między elementami mostu.
 • Przeprowadzanie wykrywania kolizji w mostach

  • Ograniczaj ryzyko przez wykonywanie analizy konfliktów konstrukcji mostu z istniejącą infrastrukturą, aby zaoszczędzić czas, wyeliminować błędy wykonawcze i zmniejszyć koszty projektu. Przeglądaj kolizje w 3D lub w formie tabeli. Wykrywaj kolizje stali zbrojeniowej z innymi elementami osadzonymi w betonie. Sprawdzaj, czy zostały zachowane wymagane minimalne odstępy między przyległymi konstrukcjami i drogami.
 • Publikowanie i-modeli

  • Dokonuj wymiany modeli i informacji projektowych przy użyciu i-modeli. Dzięki i-modelom możliwe jest wdrożenie unikalnych i wydajnych procesów pracy w zakresie udostępniania informacji, dystrybucji i przeglądania projektów. Procesy te mogą być jeszcze bardziej usprawnione przy użyciu ProjectWise oraz innych produktów i usług wykorzystujących możliwości i-modeli.
 • Ustalanie etapów i kolejności budowy

  • Analizuj kolejne etapy budowy – porównuj wyniki, wykrywaj istotne informacje na temat stanu i twórz zbiory wyników do weryfikacji. Uwzględniaj skurcz, pełzanie oraz relaksację i rozwiązuj problemy przed rozpoczęciem budowy.
 • Wizualizacja projektów mostów

  • Uzyskuj natychmiastowe wizualizacje 3D nadziemnych i podziemnych części konstrukcji mostu. Wizualizuj projekty i szybko weryfikuj wejściowe dane modelowania w trakcie pracy. Przeglądaj profile, elewacje i przekroje przy pomocy zaawansowanych opcji przeglądania, aby ułatwić sprawdzanie obszarów o złożonej geometrii.
OpenBridge Solves your Critical Business Issues
Get to know OpenBridge Designer by downloading our e-book, which contains an overview of the product benefits and over 10 videos of the product in action.
READ MORE
Join our OpenBridge Experts at #YII2019!
Get an in-depth look at OpenBridge with experts from Bentley during the ACCELERATE sessions at #YII2019, October 21 – 24 in Singapore!
REGISTER NOW
Kup OpenBridge Designer już dziś!
Odwiedź sklep z aplikacjami Bentley i kup OpenBridge Designer za pomocą kilku kliknięć!
kup teraz!