• OpenBridge Designer

  Lepsze mosty – od początku do końca.

Dzięki uprzejmości firmy Pennoni / Most i ścieżka w ogrodzie botanicznym nad rzeką Anacostia w Waszyngtonie (Dystrykt Kolumbii); widok z lewego brzegu na ogród botaniczny

OpenBridge Designer

OpenBridge Designer jest wyjątkową aplikacją, która łączy modelowanie, analizowanie i projektowanie w ramach kompleksowego produktu do obsługi mostów. Aplikacja wykorzystuje możliwości modelowania w OpenBridge Modeler oraz funkcje analizowania i projektowania w LEAP Bridge Concrete i LEAP Bridge Steel, aby sprostać potrzebom dotyczącym projektowania i budowy mostów betonowych i stalowych. 

Dzięki OpenBridge Designer można korzystać z jednego, kompleksowego pakietu od początku do końca prac związanych z projektowaniem mostu. Jeden produkt umożliwia tworzenie interoperacyjnych modeli fizycznych i analitycznych, których można używać przez cały cykl życia mostów stalowych i betonowych.
 
  • Analyze design and rate bridges
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • Create intelligent 3D parametric bridge models
  • Design and Analyze Complex Bridges
  • Design and analyze concrete and steel bridges
  • Generate bridge project deliverables
  • Analyze design and rate bridges
  • Capture Roadway Geometry and Topography
  • Create intelligent 3D parametric bridge models
  • Design and Analyze Complex Bridges
  • Design and analyze concrete and steel bridges
  • Generate bridge project deliverables
Możliwości
 • Analiza i ocena obciążenia ruchem pojazdów

  • Usprawnij modelowanie mostów, analizę i ocenę nośności zarówno istniejących, jak i nowych mostów za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi. Wykorzystaj różne międzynarodowe specyfikacje norm projektowych i metodologie oceny do weryfikacji.
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i analiza mostów betonowych

  • Inteligentnie zarządzaj danymi i usprawnij proces modelowania, analizy, przeglądu kodów projektowych, szczegółowych raportów projektu i automatycznie sporządzonych rysunków. Projektuj i analizuj mosty betonowe wszelkich typów, w tym prefabrykowane, odlewane, zbrojone, sprężone i kablobetonowe. Obsługuj wiele kodów projektowych, w tym US AASHTO LRFD i LFD, kanadyjskiego CHBDC i indyjskiego IRC Stress Working i Limit States Design.
 • Projektowanie i analiza mostów stalowych

  • Modeluj, projektuj, analizuj, optymalizuj i oceniaj mosty stalowe za pomocą zaawansowanych technik analitycznych, takich jak modelowanie elementów skończonych (FEM) i analiza spektrum odpowiedzi, zgodnie ze specyfikacjami AASHTO LRFD Bridge Design.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Współpraca z aplikacjami detalującymi

  • Opracowywuj szczegółowe projekty konstrukcji żelbetowych, w tym rysunki warsztatowe i zestawienie dzięki połączeniu z ProStructures.
 • Zarządzanie zmianami w projektach mostowych

  • Reaguj na zmiany projektu poprzez prostą aktualizację inteligentnego modelu mostu i wykorzystanie wbudowanych parametrycznych relacji między elementami mostu.
 • Przeprowadzanie wykrywania kolizji w mostach

  • Ograniczaj ryzyko przez wykonywanie analizy konfliktów konstrukcji mostu z istniejącą infrastrukturą, aby zaoszczędzić czas, wyeliminować błędy wykonawcze i zmniejszyć koszty projektu. Przeglądaj kolizje w 3D lub w formie tabeli. Wykrywaj kolizje stali zbrojeniowej z innymi elementami osadzonymi w betonie. Sprawdzaj, czy zostały zachowane wymagane minimalne odstępy między przyległymi konstrukcjami i drogami.
 • Publikowanie i-modeli

  • Dokonuj wymiany modeli i informacji projektowych przy użyciu i-modeli. Dzięki i-modelom możliwe jest wdrożenie unikalnych i wydajnych procesów pracy w zakresie udostępniania informacji, dystrybucji i przeglądania projektów. Procesy te mogą być jeszcze bardziej usprawnione przy użyciu ProjectWise oraz innych produktów i usług wykorzystujących możliwości i-modeli.
 • Ustalanie etapów i kolejności budowy

  • Analizuj kolejne etapy budowy – porównuj wyniki, wykrywaj istotne informacje na temat stanu i twórz zbiory wyników do weryfikacji. Uwzględniaj skurcz, pełzanie oraz relaksację i rozwiązuj problemy przed rozpoczęciem budowy.
 • Wizualizacja projektów mostów

  • Uzyskuj natychmiastowe wizualizacje 3D nadziemnych i podziemnych części konstrukcji mostu. Wizualizuj projekty i szybko weryfikuj wejściowe dane modelowania w trakcie pracy. Przeglądaj profile, elewacje i przekroje przy pomocy zaawansowanych opcji przeglądania, aby ułatwić sprawdzanie obszarów o złożonej geometrii.
Shopping cart
Buy OpenBridge Designer Now

Choose the licensing option that works best for you. You can take advantage of perpetual, term, or Bentley’s new Virtuoso Subscription. A Virtuoso Subscription includes your software application bundled with expert services delivered by Virtuosity, a Bentley company.

BUY NOW
OpenBridge Designer eBook
OpenBridge Solves your Critical Business Issues
Get to know OpenBridge Designer by downloading our e-book, which contains an overview of the product benefits and over 10 videos of the product in action.
READ MORE
OpenBridge Masterclass

Watch the YII recorded masterclass and experience all the latest enhancements and key capabilities of OpenBridge Designer CONNECT Edition!

WATCH NOW
Callout-ist_25915478_BuyNowKeyboard_2XL
Kup OpenBridge Designer już dziś!
Odwiedź sklep z aplikacjami Bentley i kup OpenBridge Designer za pomocą kilku kliknięć!
kup teraz!