• LEAP Bridge Steel

  Wyprzedzaj konkurencję

Oprogramowanie do projektowania i analizowania mostów stalowych

Obliczeniowe projektowanie i modelowanie 3D zapewniane przez program LEAP Bridge Steel usprawnia projekty prostych i zakrzywionych mostów belkowych. Projekt użytkownika będzie korzystał z zaawansowanych zdolności oprogramowania do analizowania i oceniania nośności, co umożliwi szybszą ocenę mostów stalowych oraz terminową i zgodną z budżetem realizację projektów.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza i ocena obciążenia ruchem pojazdów

  • Usprawnij modelowanie mostów, analizę i ocenę nośności zarówno istniejących, jak i nowych mostów za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi. Wykorzystaj różne międzynarodowe specyfikacje norm projektowych i metodologie oceny do weryfikacji.
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i analiza mostów stalowych

  • Modeluj, projektuj, analizuj i oceniaj mosty stalowe w oparciu o międzynarodowe normy projektowe (RM Bridge) i specyfikacje normy AASHTO LRFD (LEAP Bridge Steel).
 • Projektowanie i analiza konstrukcji nadziemnych i podziemnych

  • Wykorzystaj połączenie modelowania geometrycznego oraz analizy konstrukcji nadziemnych i podziemnych i projektuj w jednym bogatym w informacje środowisku, aby otrzymać kompleksowy model mostu.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Ustalanie etapów i kolejności budowy

  • Analizuj kolejne etapy budowy – porównuj wyniki, wykrywaj istotne informacje na temat stanu i twórz zbiory wyników do weryfikacji. Uwzględniaj skurcz, pełzanie oraz relaksację i rozwiązuj problemy przed rozpoczęciem budowy.
 • Wizualizacja projektów mostów

  • Uzyskuj natychmiastowe wizualizacje 3D nadziemnych i podziemnych części konstrukcji mostu. Wizualizuj projekty i szybko weryfikuj wejściowe dane modelowania w trakcie pracy. Przeglądaj profile, elewacje i przekroje przy pomocy zaawansowanych opcji przeglądania, aby ułatwić sprawdzanie obszarów o złożonej geometrii.
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
Webinar: Practical Bridge Design Tips

January 17 and 31, 2018

Find out how to get the most out of your bridge applications so that you work smarter, not harder.


Register Now
A game changer for Bridge Engineering, by: Pennoni
See how Pennoni has embraced advancements in Bridge Information Modeling, utilizing Bentley's bridge applications.
Watch Now