• LEAP Bridge Concrete

  Mądry wybór dla mostów betonowych

Oprogramowanie do projektowania i analizowania mostów betonowych

Poprawiony proces decyzyjny w kwestiach projektu i budowy podczas łączenia i poszerzania przepływu pracy. Wymiana informacji projektowych łącznie z geometrią mostu, materiałami, obciążeniami, wzorem pasa przed sprężaniem i wzmacnianiem. LEAP Bridge Concrete zawiera funkcje innowacyjnej analizy, projektowania i oceny obciążenia w jednym zaawansowanym środowisku.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza i ocena obciążenia ruchem pojazdów

  • Usprawnij modelowanie mostów, analizę i ocenę nośności zarówno istniejących, jak i nowych mostów za pomocą zintegrowanego zestawu narzędzi. Wykorzystaj różne międzynarodowe specyfikacje norm projektowych i metodologie oceny do weryfikacji.
 • Rejestrowanie topografii i geometrii dróg

  • Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z aplikacji do projektowania dróg firmy Bentley, takich jak GEOPAK, Bentley InRoads czy MXROAD; importuj informacje o drogach i dane o gruncie z plików LandXML.
 • Koordynacja wielobranżowych zespołów ds. mostów

  • Dokonuj wymiany informacji dotyczących projektu, takich jak geometria mostu, materiały, obciążenia, układ cięgien sprężających i zbrojenia miękkiego w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Usprawnij zarządzanie treściami inżynierskimi dzięki współpracy w czasie rzeczywistym oraz udostępniaj, ponownie wykorzystuj i modyfikuj dane w trakcie cyklu życia mostu w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia błędów projektowych i problemów budowlanych.
 • Projektowanie i analiza mostów betonowych

  • Projektuj i analizuj mosty betonowe wszelkich typów, w tym prefabrykowane, wykonane w gruncie, zbrojone i sprężone. Zrewolucjonizuj proces realizacji mostów dzięki inteligentnemu zarządzaniu danymi, parametrycznemu modelowaniu i automatyzacji sporządzania rysunków.
 • Projektowanie i analiza konstrukcji nadziemnych i podziemnych

  • Wykorzystaj połączenie modelowania geometrycznego oraz analizy konstrukcji nadziemnych i podziemnych i projektuj w jednym bogatym w informacje środowisku, aby otrzymać kompleksowy model mostu.
 • Projektowanie i analiza zespolonych dźwigarów mostowych

  • Projektuj i analizuj zespolone kablobetonowe prefabrykowane/sprężone dźwigary mostowe, wykonane na gruncie kablobetonowe płyty monolityczne i wieloprzęsłowe konwencjonalne sprężone/prefabrykowane dźwigary mostowe ze sprężaniem lub bez.
 • Generowanie dokumentacji projektów mostowych

  • Generuj szczegółowe raporty. Twórz modele 3D i rysunki 2D: przekroje, widoki i rzuty.
 • Ustalanie etapów i kolejności budowy

  • Analizuj kolejne etapy budowy – porównuj wyniki, wykrywaj istotne informacje na temat stanu i twórz zbiory wyników do weryfikacji. Uwzględniaj skurcz, pełzanie oraz relaksację i rozwiązuj problemy przed rozpoczęciem budowy.
 • Wizualizacja projektów mostów

  • Uzyskuj natychmiastowe wizualizacje 3D nadziemnych i podziemnych części konstrukcji mostu. Wizualizuj projekty i szybko weryfikuj wejściowe dane modelowania w trakcie pracy. Przeglądaj profile, elewacje i przekroje przy pomocy zaawansowanych opcji przeglądania, aby ułatwić sprawdzanie obszarów o złożonej geometrii.
Powiedz mi więcej!
Chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym produkcie?
Learn More
Tech Talk: Bridge Enterprise – Beginning to End with Bentley

Oct. 26, 2017
2 p.m. EDT

Learn how Bridge Enterprise combines the capabilities of OpenBridge Modeler and LEAP to contribute to the efficiency of bridge analysis and design by using the same physical model for the lifecycle of a structure. 

Register Now
A game changer for Bridge Engineering, by: Pennoni
See how Pennoni has embraced advancements in Bridge Information Modeling, utilizing Bentley's bridge applications.
Watch Now