• SUPERLOAD Restriction Manager

    Aktualne informacje o zmieniającym się stanie dróg i mostów.

Oprogramowanie do zarządzania ograniczeniami w ruchu po sieci drogowej

SUPERLOAD Restriction Manager pozwala na zastosowanie informacji o ograniczeniach w korzystaniu z sieci drogowej przy przeprowadzaniu analizy indywidualnych zezwoleń na przejazd. Będąc ważną częścią ogólnego rozwiązania do wyznaczania tras dla pojazdów ponadwymiarowych lub zbyt ciężkich, SUPERLOAD Restriction Manager pomaga w zarządzaniu zdarzeniami powodującymi ograniczenia, od pełnego zamknięcia trasy do ograniczenia dostępu i wydania zaleceń dotyczących trasy. Rozszerzenie zarządzania planowaniem projektu infrastrukturalnego, powiadomieniami i budową. Możliwe jest udostępnianie danych innym systemom agencji i w przypadku, gdy zmieniające się okoliczności będą miały wpływ na wydane zezwolenie, SUPERLOAD Restriction Manager automatycznie powiadomi o tym osobę ubiegającą się o wydanie zezwolenia i agencję.
Czytaj więcej +
Możliwości
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
SUPERLOAD Bridge Analysis
This webinar will discuss the challenges of conducting live-load bridge analysis and how SUPERLOAD Bridge Analysis can automate the analysis of every structure encountered on a permit trip.
REGISTER NOW