• OpenCities Map

  GIS z mocą MicroStation

GIS 2D/3D na komputery biurowe oraz oprogramowanie do sporządzania map.

Tworzenie, konserwacja, analiza i udostępnianie Twoich informacji biznesowych oraz geoprzestrzennych i inżynierskich we wszechstronnym, ale znajomym środowisku MicroStation. Praca z GIS o jakości inżynierskiej pozwala na tworzenie wysokiej jakości map i na łączenie różnych danych 2D/3D.
Czytaj więcej +
  • Model cadastres in 2D and 3D
  • Process point clouds
  • Manage Land Information and Records
  • Model cadastres in 2D and 3D
  • Process point clouds
  • Produce Cartographic Maps
Możliwości
 • Rejestrowanie istniejącego kontekstu w 3D

  • Połącz dane inżynierskie, dane pomiarowe, chmury punktów i obrazy cyfrowe w celu tworzenia i aktualizowania wysoce precyzyjnych modeli 3D miast i baz danych. Automatycznie twórz siatki rzeczywiste 3D miast.
 • Przeprowadzanie analizy przestrzennej 2D i 3D

  • Analizuj dane przy użyciu narzędzi do buforowania, nakładek, map tematycznych i wykrywania kolizji w 3D. Wykonuj analizy zacienienia i nasłonecznienia.
 • Tworzenie niestandardowych aplikacji GIS

  • Twórz spersonalizowane aplikacje GIS dostosowane do Twoich potrzeb. Oprogramowanie jest zaprojektowane w sposób niezwykle elastyczny i posiada rozbudowany API umożliwiający tworzenie niestandardowych aplikacji przy użyciu C/C++, C#, .NET oraz innych współczesnych języków programowania. Pakiet zawiera obszerną dokumentację i przykłady.
 • Wykorzystanie natywnych formatów Esri

  • Popraw efektywność wymiany danych przez natywne wykorzystanie danych w formacie Esri. Importuj, eksportuj i oznaczaj pliki Esri SHP. Łącz się i wykonuj bezpośrednie transakcje za pośrednictwem File Geodatabase.
 • Włączanie danych geoprzestrzennych z przestrzennych baz danych

  • Bezpośrednio przeglądaj i importuj dane serwerów WFS. Uzyskaj dostęp do danych przestrzennych przechowywanych w programach Oracle Spatial, Microsoft SQL Server i Esri File Geodatabase, aktualizuj je i zarządzaj nimi w płynny i intuicyjny sposób.
 • Utrzymywanie modeli 3D miast

  • Edytuj i aktualizuj dane modeli 3D miast, w tym dane nieustrukturyzowane i ustrukturyzowane, takie jak projekty geoprzestrzenne, architektoniczne i inżynierskie, chmury punktów i siatki rzeczywiste. Płynnie łącz się z bazami danych przestrzennych, takimi jak Oracle Spatial i SQL Server Spatial.
 • Zarządzanie informacjami geoprzestrzennymi

  • Sprostaj wyzwaniu związanemu z udostępnianiem danych geoprzestrzennych i powiązanych danych w zintegrowanym środowisku przez połączenie interfejsu opartego na mapie z możliwościami projektowania, dokumentowania i zarządzania przepływem pracy. Poruszaj się wśród treści i odnajduj je w oparciu o określone lokalizacje w kontrolowany i bezpieczny sposób.
 • Zarządzanie informacjami i rejestrami dotyczącymi terenu

  • Zoptymalizuj zarządzanie informacjami o terenie za pomocą zarządzania zintegrowanymi danymi geoprzestrzennymi, otwartymi bazami danych przestrzennych oraz zarządzania 2D i 3D działkami na potrzeby ewidencji gruntów i informacji dotyczących gruntów oraz w celach podatkowych.
 • Modelowanie obiektów geoprzestrzennych

  • Twórz inteligentne obiekty geoprzestrzenne dzięki zaawansowanym innowacjom w zakresie produktywności projektowania 2D i 3D przy użyciu interaktywnych narzędzi do wykonywania migawek. Korzystaj z narzędzi do wymiarowania, tworzenia przypisów, wyświetlania rastrów, drukowania, publikowania i wielu innych celów.
 • Produkcja animacji i renderowania

  • Zabezpiecz wkład osób zainteresowanych poprzez tworzenie realistycznych filmów i symulacji na podstawie modeli projektowych, konstrukcyjnych i operacyjnych. Wybierz animację kluczową lub animację opartą na czasie. Osiągaj zamierzone rezultaty szybciej, używając podglądów animowanych na żywo i przetwarzania sieci rozproszonych. Twórz realistyczne wizualizacje i uzyskaj dostęp do bibliotek internetowych i lokalnych bibliotek poprawnych materiałów, oświetlenia i bogatej zawartości fotorealistycznej.
 • Sporządzanie map kartograficznych

  • Twórz i publikuj dokładne mapy kartograficzne i tematyczne o wysokiej jakości. Twórz wiele stron w księgach map z granicami i zapełnionymi polami, dynamicznym oznaczaniem i umieszczaniem tekstu, tworzeniem siatki, cieniowaniem oraz wysokiej jakości drukowaniem i publikowaniem.
Upgrade your Autodesk licenses
5 powodów, dla których masz wybór

Zachowaj wartość swoich licencji wieczystych, zamieniając swoje licencje wieczyste firmy Autodesk na licencje aplikacji firmy Bentley.

Contact Sales
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Callout_subscr-dev_iSt_27007878_XL_young-asian-office-workers-at-their-desk
Programiści

Dołącz do Bentley Developer Network (BDN), aby opracowywać produkty i aplikacje, które rozszerzają ofertę firmy Bentley.

Więcej informacji