AssetWise Rail Condition Analytics


Szybka droga do poprawy wydajności majątku trwałego kolei

Uwolnij potencjał danych swojej organizacji dzięki strategiom konserwacji predykcyjnej, korzystając z najnowszych innowacji w dziedzinie analizy liniowej.


AssetWise Rail Condition Analytics umożliwia małym i średnim przedsiębiorstwom kolejowym szybkie wdrażanie narzędzi analitycznych i wspomagających podejmowanie decyzji na podstawie posiadanych danych. Rozwiązanie to ułatwia osiągnięcie szybszego zwrotu z inwestycji i zdobycie zaufania, a także utrzymanie obiektów liniowych — teraz i w przyszłości.


Skorzystasz ze zoptymalizowanych strategii konserwacji kolei, które usprawniają podejmowanie decyzji dotyczących remontów w najkrótszym czasie i o minimalnych kosztach, co pomaga w osiągnięciu większej efektywności oraz zapewnia łatwiejszą zgodność z przepisami i lepszą wydajność operacyjną.

AssetWise
Zoptymalizuj decyzje dotyczące konserwacji i modernizacji

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Redukcja kosztów i szybki zwrot z inwestycji

AssetWise Rail Condition Analytics opiera się na najlepszych praktykach branżowych, co pozwala czerpać dodatkową wartość z istniejących danych pomiarowych kondycji szlaku. Dzięki wstępnie skonfigurowanym narzędziom do importu danych i analityce liniowej nasze rozwiązanie pomaga skrócić czas i obniżyć koszty wdrożenia, przyśpieszając zwrot z inwestycji.
Rail
ZATWIERDZAJ

Inteligentne obserwacje i raporty

Opracuj proaktywne strategie z wykorzystaniem zautomatyzowanego raportowania wyników kluczowych zasobów i wglądu w przeszłe działania konserwacyjne, co pozwala na przewidywanie i zatwierdzanie przyszłych decyzji poprawiających obsługę, bezpieczeństwo i długoterminową niezawodność majątku trwałego.
Rail
OPTYMALIZUJ

Podejmuj decyzje, które wytrzymają próbę czasu

AssetWise Rail Condition Analytics, wcześniej dostępny tylko dla większych przedsiębiorstw kolejowych, wykorzystuje technologię predykcyjną, która umożliwia przemyślaną pracę, zapewniając informacje i wgląd, potrzebne do optymalizacji i zabezpieczenia na przyszłość kluczowych decyzji dotyczących konserwacji i modernizacji.
Rail
ZACHOWAJ ZGODNOŚĆ

Dobry stan techniczny

Upewnij się, że Twoja sieć kolejowa jest utrzymywana w dobrym stanie technicznym, podkreślając znaczenie działań konserwacyjnych i budżetu poprzez wykonanie właściwych prac we właściwym miejscu i czasie.
Rail

Dowiedz się, jak możemy pomóc Ci w zwiększeniu bezpieczeństwa i niezawodności Twojej sieci.