• AssetWise Operational Analytics

  Wydajność operacyjna z kontekstem i przejrzystością.

Oprogramowanie do predykcyjnej analizy operacyjnej

AssetWise Operational Analytics pomaga w wyjściu poza odizolowane aplikacje do zbierania informacji biznesowych. Zrozum operacyjne dane o wydajności i kosztach niemal w czasie rzeczywistym i zidentyfikuj obszary do poprawy, które zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność w celu zoptymalizowania wydajności majątku trwałego. Dzięki postępom w technologii czujników przemysłowych i internetu rzeczy (IoT), dostępne są obecnie ogromne ilości danych o majątku trwałym, a Ty musisz wykorzystać te pochodzące z różnorodnych źródeł dane i wykorzystać je w celu zgromadzenia informacji, na podstawie których można podejmować działania. AssetWise konsoliduje dane operacyjne i dane majątku trwałego i wykonuje analizy w celu ujawnienia schematów w interaktywnych pulpitach i raportach, co umożliwia wizualizację istniejących operacji i podejmowanie świadomych decyzji mających wpływ na wydajność majątku stałego, bezpieczeństwo i zgodność.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza trendów danych

  • Obserwuj prawidłowości występujące w danych operacyjnych i danych na temat wydajności aktywów, co umożliwi Ci podejmowanie lepszych decyzji i działań w odpowiednim czasie. Modeluj wydajność w oparciu o informacje z przeszłości i dane w czasie rzeczywistym, aby przewidzieć przyszłe zdarzenia i podjąć odpowiednie działania już teraz.
 • Przeprowadzanie predykcyjnej analizy operacyjnej

  • Zwiększ czas działania i produkcji przez prognozowanie przyszłości za pomocą predykcyjnej analizy operacyjnej w celu identyfikowania zdarzeń i reagowania na nie, zanim do nich dojdzie. Dzięki stworzeniu strategii predykcyjnych możliwe jest planowanie aktywnych działań bez znacznej ingerencji w działanie przedsiębiorstwa bądź instalacji przemysłowych.
 • Łączenie danych operacyjnych i danych IT w celu wsparcia procesu decyzyjnego

  • Połączenie IT z technologią operacyjną nie stanowi już przeszkody dzięki możliwości połączenia danych administracyjnych z danymi operacyjnymi. Oprogramowanie Amulet wypełnia lukę między tymi rodzajami danych, zapewniając więcej informacji umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji oraz gwarantując kontekst, przejrzystość i pewność.
 • Monitorowanie i wizualizacja operacji w czasie rzeczywistym

  • Ożyw swoje dane przez uwidocznienie całej operacji i zapewnienie odpowiednim osobom odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. Zgromadź wszystkie informacje dotyczące operacji w jednym portalu, aby umożliwić podejmowanie lepszych decyzji w czasie rzeczywistym.
 • Zatwierdzanie danych operacyjnych

  • Zapewniaj prawidłowość informacji operacyjnych, dodając obliczenia związane z danymi przychodzącymi, które sprawdzają rzekome lub podejrzane anomalie danych. Wartości mogą być usunięte, zamienione lub użyte do uruchomienia alarmu powodującego kolejne działania, co zabezpiecza spójność informacji i wartość, jaką wniosą one do decyzji podejmowanych w przyszłości.
 • Analizuj stan szyn i torów

  • Analizuj i porównuj duże wolumeny aktualnych i historycznych danych kolejowego majątku trwałego w celu bardziej skutecznego planowania zasobów i działań konserwacyjnych. Podejmuj lepsze decyzje na temat torów i innego majątku trwałego podlegającego konserwacji. Zmaksymalizuj przepustowość torów i zapewnij terminowość przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów i optymalizowaniu planowanych czasów wyłączeń.
   Więcej informacji
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More
AssetWise CONNECT Edition Brochure

Drive your digital journey to operational excellence with AssetWise.

Learn More
On-Demand Tech Talk: Machine Learning Part 1 - Predictive Maintenance Insights

Learn how predictive maintenance can be improved with machine learning and advanced analytical techniques from real examples.

Watch Now
Punkty widzenia