• AssetWise Operational Analytics

  Wydajność operacyjna z kontekstem i przejrzystością.

Oprogramowanie do predykcyjnej analizy operacyjnej

AssetWise Operational Analytics pomaga w wyjściu poza odizolowane aplikacje do zbierania informacji biznesowych. Zrozum operacyjne dane o wydajności i kosztach niemal w czasie rzeczywistym i zidentyfikuj obszary do poprawy, które zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność w celu zoptymalizowania wydajności majątku trwałego. Dzięki postępom w technologii czujników przemysłowych i internetu rzeczy (IoT), dostępne są obecnie ogromne ilości danych o majątku trwałym, a Ty musisz wykorzystać te pochodzące z różnorodnych źródeł dane i wykorzystać je w celu zgromadzenia informacji, na podstawie których można podejmować działania. AssetWise konsoliduje dane operacyjne i dane majątku trwałego i wykonuje analizy w celu ujawnienia schematów w interaktywnych pulpitach i raportach, co umożliwia wizualizację istniejących operacji i podejmowanie świadomych decyzji mających wpływ na wydajność majątku stałego, bezpieczeństwo i zgodność.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Analiza trendów danych

  • Obserwuj prawidłowości występujące w danych operacyjnych i danych na temat wydajności aktywów, co umożliwi Ci podejmowanie lepszych decyzji i działań w odpowiednim czasie. Modeluj wydajność w oparciu o informacje z przeszłości i dane w czasie rzeczywistym, aby przewidzieć przyszłe zdarzenia i podjąć odpowiednie działania już teraz.
 • Analizuj stan szyn i torów

  • Analizuj i porównuj duże wolumeny aktualnych i historycznych danych kolejowego majątku trwałego w celu bardziej skutecznego planowania zasobów i działań konserwacyjnych. Podejmuj lepsze decyzje na temat torów i innego majątku trwałego podlegającego konserwacji. Zmaksymalizuj przepustowość torów i zapewnij terminowość przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów i optymalizowaniu planowanych czasów wyłączeń.
   Więcej informacji
 • Przeprowadzanie predykcyjnej analizy operacyjnej

  • Zwiększ czas działania i produkcji przez prognozowanie przyszłości za pomocą predykcyjnej analizy operacyjnej w celu identyfikowania zdarzeń i reagowania na nie, zanim do nich dojdzie. Dzięki stworzeniu strategii predykcyjnych możliwe jest planowanie aktywnych działań bez znacznej ingerencji w działanie przedsiębiorstwa bądź instalacji przemysłowych.
 • Łączenie danych operacyjnych i danych IT w celu wsparcia procesu decyzyjnego

  • Połączenie IT z technologią operacyjną nie stanowi już przeszkody dzięki możliwości połączenia danych administracyjnych z danymi operacyjnymi. Oprogramowanie Amulet wypełnia lukę między tymi rodzajami danych, zapewniając więcej informacji umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji oraz gwarantując kontekst, przejrzystość i pewność.
 • Monitorowanie i wizualizacja operacji w czasie rzeczywistym

  • Ożyw swoje dane przez uwidocznienie całej operacji i zapewnienie odpowiednim osobom odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. Zgromadź wszystkie informacje dotyczące operacji w jednym portalu, aby umożliwić podejmowanie lepszych decyzji w czasie rzeczywistym.
 • Zatwierdzanie danych operacyjnych

  • Zapewniaj prawidłowość informacji operacyjnych, dodając obliczenia związane z danymi przychodzącymi, które sprawdzają rzekome lub podejrzane anomalie danych. Wartości mogą być usunięte, zamienione lub użyte do uruchomienia alarmu powodującego kolejne działania, co zabezpiecza spójność informacji i wartość, jaką wniosą one do decyzji podejmowanych w przyszłości.
Smart Infrastructure Forum

November 8, 2017

Broad Street Ballroom, New York City

Realize your Digital Strategy in the New Age of Connected Data

Czytaj więcej
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Punkty widzenia