• AssetWise Operational Analytics

  Wydajność operacyjna z kontekstem i przejrzystością.

Oprogramowanie do predykcyjnej analizy operacyjnej

AssetWise Operational Analytics pomaga w wyjściu poza odizolowane aplikacje do zbierania informacji biznesowych. Zrozum operacyjne dane o wydajności i kosztach niemal w czasie rzeczywistym i zidentyfikuj obszary do poprawy, które zwiększą bezpieczeństwo i niezawodność w celu zoptymalizowania wydajności majątku trwałego. Dzięki postępom w technologii czujników przemysłowych i internetu rzeczy (IoT), dostępne są obecnie ogromne ilości danych o majątku trwałym, a Ty musisz wykorzystać te pochodzące z różnorodnych źródeł dane i wykorzystać je w celu zgromadzenia informacji, na podstawie których można podejmować działania. AssetWise konsoliduje dane operacyjne i dane majątku trwałego i wykonuje analizy w celu ujawnienia schematów w interaktywnych pulpitach i raportach, co umożliwia wizualizację istniejących operacji i podejmowanie świadomych decyzji mających wpływ na wydajność majątku stałego, bezpieczeństwo i zgodność.

Czytaj więcej +
Możliwości
 • Przeprowadzanie predykcyjnej analizy operacyjnej

  • Zwiększ czas działania i produkcji przez prognozowanie przyszłości za pomocą predykcyjnej analizy operacyjnej w celu identyfikowania zdarzeń i reagowania na nie, zanim do nich dojdzie. Dzięki stworzeniu strategii predykcyjnych możliwe jest planowanie aktywnych działań bez znacznej ingerencji w działanie przedsiębiorstwa bądź instalacji przemysłowych.
   Więcej informacji
 • Łączenie danych operacyjnych, IT i danych inżynierskich dla wspierania procesu decyzyjnego

  • Zyskaj wiedzę na temat kontekstu, klarowne informacje i pewność w podejmowaniu lepszych decyzji operacyjnych dzięki konwergencji danych operacyjnych i danych IT z cyfrowymi modelami inżynierskimi na potrzeby terminowego prognozowania i wykonywania świadomych działań, które można następnie zautomatyzować w celu dynamicznego zarządzania wydajnością majątku trwałego.
   Więcej informacji
 • Create actionable information using the Amulet calculation engine

  • Construct arithmetic and Boolean calculations that validate operational data and forecast asset performance. Use simple or complex calculations on any data point in the system and include attributes as part of the calculation to create more meaningful and actionable information.
   Więcej informacji
 • Manage chemicals and corrosion

  • Oil and gas producers can save millions of dollars in chemical costs while ensuring asset integrity by using the built-in chemical management analytics in AssetWise. Gain visibility into exactly what chemicals are being used, when, where, and how much to use and become more efficient.
   Więcej informacji
 • Schedule and create KPI reports

  • Create ad-hoc reports using only the data needed for a specific purpose and share with others. Schedule any report to be delivered to your email address on a daily, weekly, monthly, or annual basis. Alternatively, create and share reports directly from dashboards and save and access them for reuse in the cloud.
   Więcej informacji
 • Monitorowanie i wizualizacja operacji w czasie rzeczywistym

  • Ożyw swoje dane przez uwidocznienie całej operacji i zapewnienie odpowiednim osobom odpowiednich informacji w odpowiednim czasie. Zgromadź wszystkie informacje dotyczące operacji w jednym portalu, aby umożliwić podejmowanie lepszych decyzji w czasie rzeczywistym.
   Więcej informacji
 • Analizuj stan szyn i torów

  • Analizuj i porównuj duże wolumeny aktualnych i historycznych danych kolejowego majątku trwałego w celu bardziej skutecznego planowania zasobów i działań konserwacyjnych. Podejmuj lepsze decyzje na temat torów i innego majątku trwałego podlegającego konserwacji. Zmaksymalizuj przepustowość torów i zapewnij terminowość przy jednoczesnym zredukowaniu kosztów i optymalizowaniu planowanych czasów wyłączeń.
   Więcej informacji
Gartner Market Guide to Asset Performance Management

Gain insights from this valuable market guide.

Download Now
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More
AssetWise CONNECT Edition Brochure

Drive your digital journey to operational excellence with AssetWise.

Learn More
Punkty widzenia