• AssetWise Digital Twin Services

  Szybkie dostarczanie aktualnego cyfrowego bliźniaka

Usługi cyfrowych bliźniaków dla wydajności majątku trwałego i sieci

Właściciele-zarządcy i ich łańcuchy dostaw muszą zarządzać danymi i informacjami z różnych źródeł i o różnych formatach, a także wyświetlać je w sposób łatwy do wizualizacji, analizy i zrozumienia, co pozwala podejmować szybkie i przemyślane decyzje. Usługi AssetWise Digital Twin Services zapewniają realistyczną widoczność i analizę, umożliwiając szybkie podejmowanie decyzji dzięki zastosowaniu cyfrowych bliźniaków. Zapewniają cyfrowy kontekst, cyfrowe komponenty i cyfrową chronologię w celu podniesienia wydajności infrastrukturalnego majątku trwałego.

 

Czytaj więcej +
  • AssetWise Operational Analytics
  • Manage Chemicals and Corrosion
Możliwości
 • iTwin Immersive Asset Service

  • iTwin Immersive Asset Service provides immersive visualization and analytics visibility. The rich, interactive 4D digital twin context improves decision-making that sustains and enhances infrastructure asset performance. Its cloud and web services enable owner-operators to make infrastructure engineering information accessible and comprehensible to a wider population.
 • AssetWise 4D Analytics

  • AssetWise 4D Analytics uses advanced analytics and machine learning to provide insights into current conditions and trends, which helps you predict future performance. Data sources can include any information accessible to AssetWise, including inspections, work history, and extremely large data sets such as those from IoT devices. Extensive graphing and dashboarding capabilities allow results to be understood in the context of a digital twin.
000040515168_TwoEngineers
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More