AssetWise Reliability

Utrzymuj ciągłość

Właściwa praca na właściwym sprzęcie we właściwym czasie.

Ogranicz ryzyko i zapewnij przewidywalną produkcję

Wykorzystaj cyfryzację w taki sposób, żeby niezawodność stała się sposobem na życie

Określanie hierarchii

Oceniaj krytyczność i ustalaj priorytety majątku trwałego w oparciu o to, co jest ważne dla Twojej firmy: ryzyko, bezpieczeństwo, cele produkcyjne i usługowe czy koszty.


Konserwacja zorientowana na niezawodność

Opracuj podstawy podejścia do niezawodności opartego na ryzyku, umożliwiając podejmowanie swobodnych decyzji zarówno w działaniach przeprowadzanych manualnie, jak i obsługiwanych przez sztuczną inteligencję.


Zarządzanie bezpieczeństwem i integralnością

Wykorzystaj inspekcje oparte na analizie ryzyka i koncentrację na bezpieczeństwie procesów podczas obsługi awarii majątku trwałego.

AssetWise Reliability
BEZPIECZEŃSTWO I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ W NAJLEPSZYM WYDANIU

Monitorowanie i zarządzanie kondycją majątku trwałego

Koniec ze źle połączonymi systemami

Wyeliminuj silosy danych, nie marnuj czasu i zasobów oraz nie podejmuj złych decyzji. Zamiast tego odzyskaj utracone możliwości i pracuj wydajniej.


Kontrole mobilne

Wyposaż swoich techników terenowych w informacje, których potrzebują, żeby właściwie kontrolować majątek trwały i podejmować działania na miejscu.


Lepsze decyzje

Uzyskuj przydatne informacje na podstawie swoich danych, żeby podejmować szybsze i bardziej świadome decyzje.

AssetWise
REALISTYCZNA WIZUALIZACJA

Integracja cyfrowego bliźniaka

Działaj w ramach cyfrowego bliźniaka

Uzyskaj łatwy dostęp i wizualizuj informacje w celu zdalnej współpracy, szkoleń, symulacji, zapoznawania się, wprowadzania na stanowisko, pozwolenia na pracę oraz procedury odłączania/znakowania. Wizualizuj lokalizacje i monitoruj stan majątku trwałego.


Realistyczna wizualizacja

Przejdź do wizualizacji, włączając modele 1D, 2D i 3D do widoku portalu internetowego, żeby wszyscy mogli je zobaczyć. Podejmij działania na podstawie cyfrowego bliźniaka.


Połączone środowisko

Połącz informacje o majątku trwałym z modelami, danymi Internetu rzeczy, informacjami geoprzestrzennymi i informacjami projektowymi w celu uzyskania pełnego obrazu całego majątku trwałego w kontekście.

AssetWise