• AssetWise ALIM

  Istotne i wiarygodne informacje inżynierskie o majątku trwałym

Oprogramowanie do zarządzania informacjami dotyczącymi cyklu życia majątku trwałego

AssetWise ALIM usprawnia ogólną dostępność, jakość, integralność i trafność danych majątku trwałego w danym kontekście przez cały cykl życia majątku trwałego. Oprogramowaniu AssetWise ALIM można zaufać jako systemowi kontrolującemu uporządkowane i nieuporządkowane informacje, dokumenty i rejestry kontrolne, który będzie zarządzał zmianami i zapewniał dostarczenie precyzyjnych informacji do działów inżynierskich, operacyjnych i konserwacyjnych. Oprogramowanie AssetWise, z natury przestrzenne i uwzględniające sieć, wykorzystuje cyfrowe modele inżynierskie do wspierania lepszej wydajności majątku trwałego.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Definiowanie i zarządzanie identyfikatorami majątku trwałego

  • Zarządzaj strukturami majątku trwałego, w tym podstawowymi liniami produktów, migawkami i elementami seryjnymi oraz zmianami identyfikatorów i elementów fizycznych. Z łatwością identyfikuj kluczowe informacje za pomocą wcześniej zdefiniowanych typów informacji przy użyciu charakterystyk danych i zachowań opartych na najlepszych praktykach.
   Więcej informacji
 • Kontrola i zarządzanie rejestrami

  • Zwiększ wydajność przez precyzyjne kontrolowanie, rozpowszechnianie i archiwizowanie wszelkich typów dokumentów oraz rejestrów związanych z aktywami infrastrukturalnymi i zapewniaj dokładne informacje na potrzeby działań operacyjnych, konserwacyjnych i inżynierskich.
   Więcej informacji
 • Zarządzanie konfiguracjami majątku trwałego

  • Zarządzaj konfiguracjami majątku trwałego i zapewnij ich zgodność z wymaganiami. Rozpoznawaj i zachowuj kontekst informacji i relacje z projektami, produktami, instalacjami przemysłowymi, procesami, oprzyrządowaniem, organizacjami i użytkownikami w trakcie całego cyklu życia projektu.
   Więcej informacji
 • Zarządzanie zmianami informacji

  • Stosuj najlepsze praktyki konfiguracji i zarządzania aby zapewnić skuteczne zarządzanie zmianami w zakresie majątku trwałego, dokumentów, organizacji, wymagań i innych typów informacji.
 • Zarządzaj liniowymi sieciami drogowymi

  • Popraw wydajność liniowej infrastruktury drogowej i oszczędzaj czas przy modelowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu informacji dotyczących sieci liniowej. Przeglądaj i publikuj sieci liniowe i powiązany z nimi majątek trwały w odpowiednim kontekście przy użyciu map i innych informacji geoprzestrzennych. Szybko i z łatwością przeglądaj dane sieci i majątku trwałego przy użyciu metod odniesienia liniowego. Przyjazne dla użytkownika raportowanie graficzne umożliwia szybkie i łatwe wysyłanie zapytań o dane i raportowanie ich.
   Więcej informacji
 • Zarządzanie wymaganiami

  • Możesz określać, dokumentować, ustalać priorytety i śledzić realizację wielu rodzajów wymagań. Zarządzanie wymaganiami jest ciągłym procesem, który łączy specyfikacje projektowe z obowiązkowymi wymogami oraz zapewnia zgodność operacyjną i regulacyjną. Informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, automatycznie rozpowszechniane i udostepniane zainteresowanym stronom, kiedy i gdzie jest to potrzebne.
 • Zarządzanie procesami pracy planu elektronicznego

  • Wykorzystaj narzędzia do graficznego projektowania procesu pracy w celu zarządzania procesem przeglądu planu elektronicznego, aby skutecznie kierować, śledzić i zatwierdzać dokumenty, plany i zadania. Zautomatyzuj procesy pracy w zakresie przekazania dokumentacji w trakcie przeglądu planu przed wydaniem zezwolenia.
 • Work within an Immersive Digital Operation

  • Leverage your performance digital twin to maintain immersive visibility for comprehensive and continuous design, asset information, and performance on new or existing assets through virtual representative models. By utilizing a performance digital twin, you will make more-informed decisions and optimize business outcomes across the entire lifecycle of the asset.
   Więcej informacji
Gartner Market Guide to Asset Performance Management

Gain insights from this valuable market guide.

Download Now
Ask an Expert

Got a question about AssetWise?

Learn More
AssetWise CONNECT Edition Brochure

Drive your digital journey to operational excellence with AssetWise.

Learn More
Punkty widzenia