• AssetWise ALIM

  Istotne i wiarygodne informacje inżynierskie o majątku trwałym

Oprogramowanie do zarządzania informacjami dotyczącymi cyklu życia majątku trwałego

AssetWise ALIM usprawnia ogólną dostępność, jakość, integralność i trafność danych majątku trwałego w danym kontekście przez cały cykl życia majątku trwałego. Oprogramowaniu AssetWise ALIM można zaufać jako systemowi kontrolującemu uporządkowane i nieuporządkowane informacje, dokumenty i rejestry kontrolne, który będzie zarządzał zmianami i zapewniał dostarczenie precyzyjnych informacji do działów inżynieryjnych, operacyjnych i konserwacyjnych. Oprogramowanie AssetWise, z natury przestrzenne i uwzględniające sieć, wykorzystuje cyfrowe modele inżynieryjne do wspierania lepszej wydajności majątku trwałego.
Czytaj więcej +
Możliwości
 • Definiowanie i zarządzanie identyfikatorami majątku trwałego

  • Zarządzaj strukturami majątku trwałego, w tym podstawowymi liniami produktów, migawkami i elementami seryjnymi oraz zmianami identyfikatorów i elementów fizycznych. Z łatwością identyfikuj kluczowe informacje za pomocą wcześniej zdefiniowanych typów informacji przy użyciu charakterystyk danych i zachowań opartych na najlepszych praktykach.
   Więcej informacji
 • Kontrola i zarządzanie rejestrami

  • Zwiększ wydajność przez precyzyjne kontrolowanie, rozpowszechnianie i archiwizowanie wszelkich typów dokumentów oraz rejestrów związanych z aktywami infrastrukturalnymi i zapewniaj dokładne informacje na potrzeby działań operacyjnych, konserwacyjnych i inżynierskich.
   Więcej informacji
 • Zarządzanie zmianami informacji

  • Stosuj najlepsze praktyki konfiguracji i zarządzania aby zapewnić skuteczne zarządzanie zmianami w zakresie majątku trwałego, dokumentów, organizacji, wymagań i innych typów informacji.
 • Zarządzaj liniowymi sieciami drogowymi

  • Popraw wydajność liniowej infrastruktury drogowej i oszczędzaj czas przy modelowaniu, zarządzaniu i utrzymywaniu informacji dotyczących sieci liniowej. Przeglądaj i publikuj sieci liniowe i powiązany z nimi majątek trwały w odpowiednim kontekście przy użyciu map i innych informacji geoprzestrzennych. Szybko i z łatwością przeglądaj dane sieci i majątku trwałego przy użyciu metod odniesienia liniowego. Przyjazne dla użytkownika raportowanie graficzne umożliwia szybkie i łatwe wysyłanie zapytań o dane i raportowanie ich.
   Więcej informacji
 • Zarządzanie wymaganiami

  • Możesz określać, dokumentować, ustalać priorytety i śledzić realizację wielu rodzajów wymagań. Zarządzanie wymaganiami jest ciągłym procesem, który łączy specyfikacje projektowe z obowiązkowymi wymogami oraz zapewnia zgodność operacyjną i regulacyjną. Informacje są aktualizowane w czasie rzeczywistym, automatycznie rozpowszechniane i udostepniane zainteresowanym stronom, kiedy i gdzie jest to potrzebne.
Powiedz mi więcej!

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie?

Kontakt z działem sprzedaży
Punkty widzenia