AssetWise 4D Analytics

Monitoruj, diagnozuj, analizuj, optymalizuj

Przekształcaj swoje dane na informacje w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanym możliwościom analitycznym w celu poprawienia wydajności operacyjnej.

Popraw wydajność majątku trwałego i obniż koszty

Odblokuj informacje ukryte w Twoich danych

ROZSZERZONY WGLĄD W WYDAJNOŚĆ OPERACYJNĄ W ŚRODOWISKU CYFROWYCH BLIŹNIAKÓW

Rozpoznanie sytuacyjne

Dogłębna analiza

Twórz panele konfigurowane przez użytkownika w celu wyświetlania wizualnych, interaktywnych kluczowych wskaźników wydajności w całej organizacji.


Integracja cyfrowego bliźniaka

Łatwo przeglądaj dane operacyjne w kontekście cyfrowego bliźniaka, aby uzyskać lepsze zrozumienie i wsparcie w procesie podejmowanie decyzji.


Transformacja danych

Użyj obliczeń w celu przekształcania danych w szczegółowe informacje, które wpływają na wyniki.

AssetWise
SZYBKO SKALUJ ZA POMOCĄ SZABLONÓW UKIERUNKOWANYCH NA UŻYTKOWNIKA

Skalowalność i elastyczność

Szablony wiedzy o domenach

Korzystaj z szablonów majątku trwałego w celu szybkiej budowy systemu i skrócenia czasu uzyskiwania wartości.


Replikacja

Wszelkie zmiany w majątku trwałym można natychmiast replikować w systemie i skalować w całym przedsiębiorstwie.


Interoperacyjność

Połącz się i udostępniaj dane. To proste, gdy system jest otwarty i interoperacyjny.

AssetWise
ŁĄCZ I ZBIERAJ DUŻE ILOŚCI DANYCH, ANALIZUJ JE ORAZ ZARZĄDZAJ NIMI

Dostarczaj informacje z Internetu rzeczy

Usługi pozyskiwania danych

Połącz się z bazami danych i czujnikami Internetu rzeczy, wydobywając najistotniejsze dane z milionów codziennych odczytów.


Standardy branżowe

Łącz się z dowolnym interfejsem standardów branżowych, np. Azure IOT, OSISoft Pi, Oracle, serwerami OPC i systemami SCADA.


Dowolne źródło danych

Uwzględnij strukturyzowane i nieustrukturyzowane dane, internetowe i ręczne formularze do wprowadzania danych oraz urządzenia mobilne.

AssetWise