SYNCHRO

Cyfrowe środowisko budowlane 4D


Optymalizacja wydajności realizacji projektów dzięki 
łączeniu ludzi i danych w jednym środowisku wizualnym