• SUPERLOAD

  Zautomatyzuj zarządzanie pojazdami ponadnormatywnymi

Oprogramowanie przeznaczone do zautomatyzowanego dopuszczania do ruchu i wyznaczania tras

Wykorzystaj kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do inteligentnego dopuszczania do ruchu pojazdów ponadwymiarowych lub zbyt ciężkich oraz do zarządzania ograniczeniami dla nich. Program SUPERLOAD automatyzuje dopuszczanie do ruchu oraz wyznaczanie tras dla pojazdów ponadwymiarowych lub zbyt ciężkich, a także przetwarzanie wniosków, wybór i analizę tras oraz wydawanie zezwoleń zgodnie z lokalnymi ograniczeniami i stanem dróg. SUPERLOAD usprawnia proces wydawania zezwoleń i poprawia dokładność zarówno wniosków o wydanie zezwoleń, jak i pracy przedsiębiorstwa, zmniejszając koszty i oszczędzając czas.

Produkty
 • SUPERLOAD Core
  Kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do inteligentnego, zautomatyzowanego dopuszczania do ruchu i wytyczania tras dla pojazdów ponadgabarytowych.
 • SUPERLOAD Routing
  Kompleksowe rozwiązanie przeznaczone do inteligentnego, zautomatyzowanego i zoptymalizowanego wyznaczania tras pojazdów ponadgabarytowych lub zbyt ciężkich (OS/OW).
 • SUPERLOAD Permit Administration
  Kompletne rozwiązanie przeznaczone do inteligentnego dopuszczania do ruchu pojazdów ponadgabarytowych lub zbyt ciężkich.
 • SUPERLOAD Restriction Manager
  Oprogramowanie do analizy ograniczeń i zezwoleń na przejazdy dla sieci drogowej.
 • SUPERLOAD Bridge Analysis
  Oprogramowanie do analizy obciążenia ruchomego mostu, prześwitu mostu i do wyznaczania trasy.
 • GotPermits
  Jedno źródło pozyskiwania dokumentów dla pojazdów ponadgabarytowych.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More