• SOILVISION

  Wiodące oprogramowanie geotechniczne

Oprogramowanie geotechniczne

Firma SOILVISION jest znana z wiodącej na rynku oferty oprogramowania do analizy stateczności skarp, przesiąkania wód gruntowych w glebach nienasyconych, naprężenia/odkształcenia, zamarzania/odwilży i bazy danych dotyczących właściwości gleby. 
Oprogramowanie to jest wykorzystywane w górnictwie, infrastrukturze, energii, operacjach arktycznych i przemyśle nuklearnym do projektowania dużych zapór ziemnych, konsolidacji kopalni, stateczności skarp skał płonnych, projektowania ścian oporowych oraz projektowania fundamentów w środowiskach jałowych i arktycznych. Nasze oprogramowanie oferuje zaawansowaną analizę uwzględniającą warunki klimatyczne i przepływ w glebach nienasycony.
Products
 • SVSLOPE
  SVSLOPE
  Nowy standard w analizie stateczności skarp — użytkownicy mogą przeprowadzać analizę stateczności skarp gleby lub skał klasyczną metodą równowagi granicznej. Możliwa jest analiza nasycona i nienasycona. Dzięki SVFLUX można stosować stałe i przejściowe ciśnienie przesiąkania wody w porach.
 • SVDESIGNER
  SVDESIGNER
  SVDESIGNER™ to przyjazny dla użytkownika generator modeli koncepcyjnych 3D, który znacznie skraca czas tworzenia modelu dzięki wizualizacji, optymalizacji i połączeniu danych z kolejnych etapów projektowania/wykonastwa projektu z danymi topologii, odwiertów, piezometru/geotechnicznych pomiarów terenowych w odpowiednio zdefiniowany model koncepcyjny a nastepnie modelowanie numeryczne.
 • SVFLUX
  SVFLUX
  Kompleksowy program do analizy metodą elementów skończonych 1D/2D/3D, opracowany w celu modelowania przesiąkania wody gruntowej w nienasyconych i nasyconych glebach i skałach w celu obliczania przepływu w stanie ustalonym i przejściowym.
 • SVSOLID
  SVSOLID
  Modelowanie naprężenia/odkształcenia metodą elementów skończonych 1D/ 2D/ 3D dla geotechnicznych konstrukcji ziemnych, obejmujące zachowanie i konsolidację miękkich gleb elastyczno-plastycznych, a także elastyczną deformację materiałów skalnych.
 • SVSOILS
  SVSOILS
  Baza danych właściwości skał oraz gleb nienasyconych i nasyconych zaprojektowana specjalnie do szacowania i matematycznego odwzorowania podstawowych modeli gleby w celu późniejszego modelowania numerycznego. Właściwości gleby mogą być oszacowane poprzez algorytmy teoretyczne, eksplorację danych i korelacje.
 • SVENVIRO
  SVENVIRO
  Oprogramowanie do analizy metodą elementów skończonych 1D/2D/3D, które skupia się na modelowaniu środowiska, uwzględniając połączone modelowanie przesiąkania wód gruntowych, transportu zanieczyszczeń, zamarazania/odwilży i przepływu powietrzna w porach. Oprogramowanie uwzględnia w pełni zautomatyzowane generowanie i udoskonalanie siatki. Rygorystyczne obliczanie rzeczywistego parowania za pomocą metody Wilsona. Dostępne są połączenia THA, TH, HA i HC.
 • SoilVision Suite
  2D/3D SOILVISION Suite
  Streamline workflow using a 2D or 2D/3D combined geotechnical limit equilibrium & finite element suite which easily couples applications for slope stability analysis, unsaturated transient seepage, stress/deformation of elasto-plastic materials, shear strength reduction (SSR), anchor analysis, large -strain consolidation.Wh
Stub_ist_13815910_CityScape_M

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More