• SignCAD

  Szybkie projektowanie znaków drogowych i zarządzanie nimi

Oprogramowanie do projektowania znaków drogowych i zarządzania nimi

SignCAD to wiodący dostawca rozwiązań do projektowania i produkcji znaków drogowych. Firma dostarcza rozwiązania dla ponad 43 departamentów transportu w USA, a także dla wielu miast, hrabstw, firm projektowych i producentów. Rozwiązania SignCAD z dziedziny projektowania i produkcji znaków oraz oprogramowanie do zarządzania majątkiem trwałym zapewniają kompleksowy zestaw narzędzi do projektowania i tworzenia transportowego majątku trwałego, a także pomagają właścicielom maszyn drogowych zachować bezpieczeństwo stref budowlanych przy jednoczesnym utrzymaniu wydajności dróg dla użytku publicznego.

 • SignCAD umożliwia szybkie, dokładne i zgodne z normami projektowanie znaków drogowych, oraz płynne przechodzenie od etapu projekt do produkcji.
 • Rozwiązanie SignsTRACK zapewnia kompleksowy system zarządzania znakami i ich śledzenia w chmurze oraz umożliwia kontrolowanie stanu znaków, w tym ich poziomu odbijalności.
 • ConeZONE umożliwia zautomatyzowane, precyzyjne i zgodne z normami tworzenie schematów tymczasowych planów kontroli ruchu drogowego, które przyspieszają projektowanie bezpieczniejszych stref roboczych.
Produkty
 • SIgnCAD
  SignCAD
  Szybsze projektowanie dokładnego oznakowania drogowego
 • SignTRACK
  SignTRACK
  Automatyzacja inwentaryzacji, konserwacji i produkcji znaków drogowych
 • SignCAD Cone Zone
  ConeZONE
  Szybsze projektowanie bezpieczniejszych stref roboczych