• SACS

  Doskonałość w zakresie projektowania platform morskich

Oprogramowanie do analizy i projektowania platform morskich

Szybciej osiągaj zgodność platform morskich z normami dzięki najbardziej obszernemu i aktualnemu zbiorowi międzynarodowych norm projektowych. Popraw jakość projektu i prognozuj wydajność platform morskich, korzystając z ujednoliconego środowiska do analizy umożliwiającego wydajne badanie alternatyw. Usprawniaj procesy za pomocą zautomatyzowanych procesów prac konstrukcyjnych w celu zastosowania specjalistycznych analiz niezbędnych dla każdego projektu konstrukcji morskiej, w tym:

• nieliniowej analizy strukturalnej,
• analizy dynamicznych reakcji z uwagi na obciążenia środowiskowe,
• analizy skutków uderzeń,
• analizy poważnych przypadkowych obciążeń.

Produkty
 • SACS Offshore Structure
  Optymalizacja projektu w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i precyzyjnego przewidywania wydajności wszystkich rodzajów platform morskich.
 • SACS Wind Turbine
  Badanie opcji projektowych, zrozumienie zachowania i dokładne przewidywanie wydajności konstrukcji morskich platform elektrowni wiatrowych.
 • SACS Fatigue
  Program SACS Fatigue zmniejsza ryzyko awarii strukturalnych instalacji morskich. Pozwala on uzyskać typowe dla branży szczegółowe obliczenia odporności na zmęczenie konstrukcji naftowych, gazowych i konstrukcji wiatrowych.
 • SACS Collapse
  Spełnienie wymagań projektu obudowy zabezpieczającej dla platform morskich przez zidentyfikowanie mechanizmów awarii za pomocą SACS Collapse.
 • SACS Pile Structure Design
  Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń fundamentów platform morskich dzięki oprogramowaniu do nieliniowej analizy interakcji gleby z palami.
 • Usługi w chmurze SACS
  Korzystaj z mocy chmury w zakresie obliczeń, dostarczania danych i współpracy. Zrób więcej, lepiej, szybciej.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More
Punkty widzenia