ProjectWise

Wprowadź swoją firmę w nową erę cyfrowej realizacji projektów

Nowy użytkownik ProjectWise?

Istniejący użytkownik?

  • 1. Infuse Your Design Practice with Digital Workflows


    Increase the speed and quality of distributed multi-discipline design with fast access to current project data, BIM review, rapid approvals, and automated deliverables.


  • 2. Digitally Integrate Engineering and Procurement


    Save time and maintain data provenance by feeding approved design deliverables directly into procurement for automatic creation, notification, and distribution of bid packages.


  • 3. Zapewnij cyfrową współpracę między zespołem projektowym a zespołem budowlanym


    Skróć opóźnienia dzięki połączonym cyfrowo modelom inżynierskim i budowlanym, umożliwiającym zachowanie założeń projektowych, błyskawiczne powiadamianie o aktualizacjach oraz szybkie rozwiązywanie problemów związanych z budową.