ProjectWise

Wprowadź swoją firmę w nową erę realizacji projektów cyfrowych

Nowy użytkownik ProjectWise?

Istniejący użytkownik?

  • 1. Wykorzystaj w swoim biurze projektowym cyfrowe procesy pracy


    Zwiększ szybkość i jakość rozproszonego projektowania wielobranżowego dzięki szybkiemu dostępowi do danych projektowych, przeglądom BIM, błyskawicznym zatwierdzeniom i automatycznym rezultatom.


  • 2. Zapewnij cyfrową integrację danych inżynierskich z procesami zakupowymi


    Oszczędzaj czas i zachowaj informacje o pochodzeniu danych dzięki przesyłaniu zatwierdzonych rezultatów projektowych bezpośrednio do działu zakupów w celu automatycznego tworzenia i dystrybuowania pakietów ofertowych oraz powiadamiania o nich.


  • 3. Zapewnij cyfrową współpracę między zespołem projektowym a zespołem budowlanym


    Skróć opóźnienia dzięki połączonym cyfrowo modelom inżynierskim i budowlanym, umożliwiającym zachowanie założeń projektowych, błyskawiczne powiadamianie o aktualizacjach oraz szybkie rozwiązywanie problemów związanych z budową.