• Bentley PlantWise

    Rozważ warianty

Oprogramowanie do projektowania 3D zakładów przetwórczych

Zmniejsz koszty cyklu życia tworząc koncepcyjne projekty instalacji przemysłowych przy użyciu modelowania  3D, które pomaga w optymalizacji budowy, konserwacji i eksploatacji. Skróć czas realizacji projektu dzięki ocenie wielu alternatyw i porównaniu list materiałów.

Produkty
  • Stub-iStock_000037314084_Large
    Bentley PlantWise
    Wykorzystanie modelowania 3D do optymalizacji projektu, konserwacji i utrzymania instalacji pozwala na szybkie tworzenie projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych w celu obniżenia kosztów operacyjnych.