• PlantSight

    Cyfrowe bliźniaki dla przemysłu przetwórczego

PlantSight

PlantSight umożliwia właścicielom-zarządcom obsługującym, utrzymującym i modernizującym instalacje przemysłowe zwiększenie wydajności majątku trwałego i obniżenie kosztów operacyjnych poprzez zapewnienie szybkiego, dokładnego i łatwego w użyciu dostępu do informacji inżynierskich wymaganych w codziennej eksploatacji. Twórz swoje cyfrowe bliźniaki, łącząc informacje inżynierskie z arkuszy Excel, schematów PID i modeli 3D z różnych pakietów oprogramowania. Stwórz cyfrową reprezentację instalacji przemysłowej, łącząc siatkę rzeczywistości z cyfrowymi modelami inżynierskimi. Wyświetl pulpity nawigacyjne i twórz widoki filtrowanych informacji w oparciu o dane operacyjne, takie jak stan eksploatacyjny lub daty kontroli. Zachowaj widok zawierający informacje o tym jak, kiedy i przez kogo zostały wprowadzone zmiany w cyfrowym bliźniaku i określ wpływ wszelkich zmian w bieżącej eksploatacji.

Products