• OpenWindPower

    Pionierskie rozwiązania w dziedzinie wykorzystania morskiej energii wiatrowej

Oprogramowanie do analizy i projektowania konstrukcji dla morskich farm wiatrowych

Poznaj alternatywne rozwiązania projektowe, aby budować bezpieczne i ekonomiczne przybrzeżne farmy wiatrowe z pływającymi i stałymi platformami. Zaoszczędź czas dzięki zautomatyzowanym funkcjom określania reakcji na obciążenia środowiskowe i mechaniczne dla stałych fundamentów. Usprawnij procesy pracy na pływających platformach, szybko określając obciążenie hydrodynamiczne, aerodynamiczne i konstrukcyjne. Usprawnij proces projektowania dla modelowania konstrukcyjnego stałych i pływających platform dzięki zaawansowanym funkcjom interoperacyjności.
Produkty
  • SACS Wind Turbine
    Badanie opcji projektowych, zrozumienie zachowania i dokładne przewidywanie wydajności konstrukcji morskich platform elektrowni wiatrowych.
  • OpenWindPower Floating Platform
    Badaj opcje projektowe, zrozum zachowanie i precyzyjnie prognozuj wydajność konstrukcji morskich farm wiatrowych z pływającymi platformami.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More