• Bentley OpenUtilities

  Usprawnij projektowanie i zarządzanie infrastrukturą sieciową

Oprogramowanie do projektowania infrastruktury sieciowej i oprogramowanie GIS

Przyspiesz projektowanie infrastruktury sieciowej, korzystając z precyzyjnych narzędzi do planowania opartych na MicroStation. Rozszerz możliwości eksploatacji sieci za pomocą dedykowanego GIS zawartego w oprogramowaniu Bentley Map. Zwiększ wydajność przy użyciu profesjonalnych narzędzi do projektowania, które łączą się z powszechnymi systemami GIS. Szybciej sporządzaj projekty dzięki szacunkom wykonywanym w czasie rzeczywistym, które umożliwiają szybkie wprowadzenie poprawek w oparciu o koszty. Skróć opóźnienia w zarządzaniu przepływem prac projektowych poprzez śledzenie, przeglądanie i zatwierdzanie projektów. Szybciej realizuj zlecenia pracy dzięki udostępnianiu pracownikom terenowym całościowych map sieci, rejestrów wyposażenia i narzędzi do tworzenia notatek.

Produkty
 • Bentley OpenUtilities Designer
  Przyspiesz projektowanie sieci przesyłowych za pomocą narzędzi do rozmieszczania opartych na MicroStation. Projektowanie i zarządzanie siecią z użyciem jednej aplikacji pozwala redukować koszty.
 • Bentley OpenUtilities Map
  Rozszerzenie możliwości zarządzania informacjami o sieci i redukcja kosztów dzięki w pełni funkcjonalnemu rozwiązaniu GIS sieci przesyłowych, który jest dostosowany do potrzeb użytkownika.
 • Bentley OpenUtilities PowerView
  Przyspieszanie przeglądów prac terenowych dzięki usprawnionej, ekonomicznej aplikacji do przeglądania, badania i znakowania projektów i map sieci.