• OpenSite

    Wydajniejszy sposób tworzenia projektu zagospodarowania terenu

Oprogramowanie do tworzenia projektów zagospodarowania terenu

OpenSite jest nowym rozwiązaniem do projektowania i realizacji projektów związanych z zagospodarowaniem terenu. Oprogramowanie OpenSite udostępnia najbardziej kompleksowy proces pracy dotyczący zagospodarowania terenu. Obejmuje to m.in. modelowanie rzeczywistości, geotechnikę, podziemną infrastrukturę techniczną, odprowadzenie wód opadowych, modelowanie terenu, tworzenie szczegółowych rysunków i wizualizację. 

Czytaj więcej +
Produkty
  • SITEOPS
    Koncepcyjne scenariusze projektowe wymagające niewiele wysiłku i niewielkich kosztów w odniesieniu do dowolnych projektów zagospodarowania terenu.
  • OpenSite Designer
    OpenSite Designer jest kompleksową aplikacją do obsługi projektów zagospodarowania terenu, która umożliwia szybkie modelowanie i analizowanie. Zapewnia ona wszystkie funkcje dostępne wcześniej w oprogramowaniu Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite i Bentley topoGRAPH.
Punkty widzenia