• SITEOPS

    Wydajniejszy sposób tworzenia projektu zagospodarowania terenu

Oprogramowanie do koncepcyjnego projektowania zagospodarowania terenu

SITEOPS to sprawdzona aplikacja do projektowania koncepcyjnego działająca na zasadzie oprogramowania jako usługi (SaaS). Produkt pomaga w szybkim tworzeniu koncepcyjnych projektów zagospodarowania terenu, które zajmuje kilka godzin, a nie kilka dni. Umożliwia on analizę większej ilości informacji na wczesnych etapach projektu, wydajniejsze projektowanie i minimalizację kosztów zagospodarowania terenu.

Czytaj więcej +
Produkty
  • SITEOPS
    Koncepcyjne scenariusze projektowe wymagające niewiele wysiłku i niewielkich kosztów w odniesieniu do dowolnych projektów zagospodarowania terenu.
  • OpenSite Designer
    OpenSite Designer is a comprehensive site design application for rapid modeling and analysis of site design projects that supersedes all capabilities previously delivered through Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite, and Bentley topoGRAPH.
Punkty widzenia