• OpenRoads

  Od koncepcji po budowę

Joint venture Parsons Brinckerhoff i Arup | Autostrada Airport Link, droga Northern Busway i lotnisko | Brisbane, Australia

Oprogramowanie do projektowania sieci drogowych

Firma Bentley od ponad trzydziestu lat zapewnia produkty do projektowania i analizy inżynierom budowlanym i zarządcom dróg na całym świecie. Nasze oprogramowanie jest wykorzystywane przez 45 departamentów transportu w USA, siedem ministerstw transportu w Kanadzie, 25 największych firm zajmujących się projektowaniem sieci transportowych oraz przez władze miejskie i przedsiębiorstwa transportowe na całym świecie.

Oprogramowanie OpenRoads oparte jest na naszej tradycji i bogatym doświadczeniu związanym z budownictwem oraz sieciami drogowymi i zapewnia kompleksowe środowisko modelowania wspierające projektowanie i analizę od koncepcji aż po budowę.

Oprogramowanie OpenRoads umożliwia realizację projektów sieci drogowych za pomocą inżynierii opartej na budownictwie i zapewnia wszelkie informacje potrzebne do wsparcia przepływów prac operacyjnych. Aplikacje OpenRoads pomagają w ponownym zdefiniowaniu najlepszych praktyk dla rezultatów z zakresu projektowania i budowy, wspierając wymianę informacji przez cały cykl realizacji projektu między wszystkimi członkami zespołu projektowego. 

 • OpenRoads ConceptStation to nowa, innowacyjna aplikacja umożliwiająca szybkie i iteratywne tworzenie projektu koncepcyjnego i wstępnego dzięki wykorzystaniu informacji kontekstowych uzyskanych z chmur punktów, siatek rzeczywistych, GIS i innych źródeł.
 • OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja projektowa do dokonywania pomiarów oraz projektowania kanalizacji, instalacji podziemnych oraz dróg, która skupia wszystkie funkcje wcześniej dostępne w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.
 • Oprogramowanie OpenRoads Navigator umożliwia tworzenie wizualizacji 3D projektu, przeglądanie projektu, usprawnienie procesu zatwierdzania postępów oraz rozwiązywanie problemów, w biurze, w terenie oraz na placu budowy.
Produkty
 • OpenRoads ConceptStation
  Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.
 • OpenRoads Designer
  OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.
 • OpenRoads Navigator
  Uzyskanie lepszego wglądu w dane projektowe w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia, w biurze, w terenie czy na placu budowy.
 • Power GEOPAK
  Zaufana aplikacja transportowa i inżynierii lądowej umożliwiająca modelowanie 3D, projektowanie i analizę.
 • GEOPAK Civil Engineering Suite
  Projektowanie, analiza i modelowanie infrastruktury transportowej i budowlanej przy użyciu tylko jednej aplikacji.
 • Power InRoads
  Modelowanie, projektowanie, analiza i inżynieria dla projektów transportowych i budowlanych w jednej aplikacji.
 • InRoads
  Sprawdzona aplikacja do modelowania i projektowania 3D dla projektów transportowych i budowlanych.
 • Pakiet InRoads
  Aplikacja inżynierska dla projektów transportowych i budowlanych.
 • MXROAD Suite
  Aplikacja dla inżynierii lądowej i transportu umożliwiająca modelowanie, analizę i projektowanie.
 • MXROAD
  Analizowanie, projektowanie i modelowanie projektów transportowych i budowlanych wszelkich rozmiarów przy użyciu jednej aplikacji
 • PowerCivil for Country
  Zlokalizowana aplikacja zapewnia modelowanie, projektowanie i analizę oraz zastosowanie elementów inżynierii lądowej dla projektów transportowych i budowlanych w jednej aplikacji.
 • Technika podziemnego przesyłania mediów firmy Bentley
  Importowanie danych geoprzestrzennych, automatyczne tworzenie modeli 3D, analiza podziemnych sieci przesyłowych i eliminowanie błędów w podziemnych projektach sieci przesyłowych.