• OpenRail

  Projektowanie infrastruktury kolejowej

Oprogramowanie OpenRail do projektowania infrastruktury kolejowej

Projektuj infrastrukturę kolejową i przeprowadzaj jej konserwację w celu spełnienia przyjętych w branży procesów pracy, jednocześnie zwiększając produktywność i oszczędzając czas. Korzystaj z oprogramowania do elastycznego projektowania infrastruktury kolejowej, aby zapewnić zgodność z normami branży i projektu. Opracowuj pionową i poziomą geometrię toru, twórz modele 3D do analizy i wizualizacji, sporządzaj raporty w celu szacowania kosztów i prezentacji i dostarczaj rezultaty budowlane.

Produkty
 • OpenRail ConceptStation
  OpenRail ConceptStation
  Twórz koncepcyjne projekty linii kolejowych obejmujące geometrię torów, elektryfikację, tunele i mosty, umożliwiające ocenę większej liczby opcji na etapie planowania i projektowania przed złożeniem oferty. Projektuj wydajniej, identyfikuj pozycje wysokiego ryzyka i ograniczaj koszty.
 • OpenRail Designer
  OpenRail Designer
  OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
 • OpenRail Overhead Line Designer
  OpenRail Overhead Line Designer
  Wprowadzenie technologii 3D do świata systemów sieci trakcyjnych, usprawnianie procesów pracy poza tradycyjne planowanie produkcji w celu opracowania cyfrowych bliźniaków z informacjami o majątku trwałym na temat całego cyklu życia.