• OpenRail

  Projektowanie infrastruktury kolejowej

Oprogramowanie OpenRail do projektowania infrastruktury kolejowej

Projektuj infrastrukturę kolejową i przeprowadzaj jej konserwację w celu spełnienia przyjętych w branży procesów pracy, jednocześnie zwiększając produktywność i oszczędzając czas. Korzystaj z oprogramowania do elastycznego projektowania infrastruktury kolejowej, aby zapewnić zgodność z normami branży i projektu. Opracowuj pionową i poziomą geometrię toru, twórz modele 3D do analizy i wizualizacji, sporządzaj raporty w celu szacowania kosztów i prezentacji i dostarczaj rezultaty budowlane.

Produkty
 • OpenRail ConceptStation
  Twórz koncepcyjne projekty linii kolejowych obejmujące geometrię torów, elektryfikację, tunele i mosty, umożliwiające ocenę większej liczby opcji na etapie planowania i projektowania przed złożeniem oferty. Projektuj wydajniej, identyfikuj pozycje wysokiego ryzyka i ograniczaj koszty.
 • OpenRail Designer
  OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
 • OpenRail Overhead Line Designer
  Introducing 3D to the world of overhead line catenary systems, advancing workflows beyond traditional plan production into the development of digital twins with asset information for the entire lifecycle.