• OpenRail

  Projektowanie infrastruktury kolejowej

Oprogramowanie OpenRail do projektowania i analizy

Projektuj infrastrukturę kolejową i przeprowadzaj jej konserwację w celu spełnienia przyjętych w branży przepływów pracy, jednocześnie zwiększając produktywność i oszczędzając czas. Korzystaj z oprogramowania do elastycznego projektowania infrastruktury kolejowej, aby zapewnić zgodność z normami branży i projektu. Opracowuj pionową i poziomą geometrię toru, twórz modele 3D do analizy i wizualizacji, sporządzaj raporty w celu szacowania kosztów i prezentacji i dostarczaj rezultaty budowlane.

Produkty
 • Bentley Rail Track
  Oprogramowanie do projektowania i modelowania 3D torów kolejowych z wbudowanym GIS do wstępnego i szczegółowego projektowania infrastruktury torowej dowolnego typu.
 • Power Rail Track
  Oprogramowanie do wstępnego i szczegółowego projektowania torow kolejowych z wbudowanym GIS.
 • Power Rail Overhead Line
  Oprogramowanie do projektowania i analizowania trakcji kolejowej.