• OpenFlows

  Comprehensive Modeling Solution for Water, Sewer, and Stormwater

Oprogramowanie hydrauliczne i hydrologiczne

Tysiące użytkowników na całym świecie wykorzystują możliwości modelowania numerycznego OpenFlows w szerokim zakresie projektów wodnych, uwzględniając w tym:

 • Planowanie i projektowanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i burzowych.
 • Eksploatację i utrzymanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i burzowych.
 • Ocenę zagrożenia powodziowego w systemach miejskich, rzecznych i przybrzeżnych.
Products
 • WaterGEMS
  WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.
 • SewerGEMS
  SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.
 • OpenFlows FLOOD
  Oprogramowanie OpenFlows FLOOD dostarcza wysokiej jakości rozwiązania z zakresu modelowania i oceny ryzyka powodzi, a także zapewnia efektywne techniki pomiarowe, które można wykorzystać, by minimalizować to ryzyko.
 • OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterSight
  OpenFlows WaterSight combines SCADA, GIS, hydraulic modeling, and customer information into a single, interoperable dashboard.
 • OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterOPS
  OpenFlows WaterOPS to rozwiązanie wspierające rozważanie opcji i podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym w zakresie dostarczania i dystrybucji wody w mieście.
 • OpenFlows SewerOPS
  OpenFlows SewerOPS to rozwiązanie do rozważania opcji i wsparcia podejmowania decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym w zakresie oczyszczalni ścieków i transportu.
 • HAMMER
  Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli skoków ciśnienia.
 • WaterCAD
  WaterCAD to łatwa w obsłudze aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizowania, projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.
 • SewerCAD
  Tysiące przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm inżynierskich z całego świata ma zaufanie do oprogramowania SewerCAD w zakresie modelowania i optymalizacji kosztowej systemów kanalizacyjnych.
 • StormCAD
  StormCAD dostarcza specjalistom zaawansowane narzędzia do skutecznej realizacji wysokiej jakości projektów sieci odprowadzania wód opadowych.
 • CivilStorm
  Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.
 • PondPack
  Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.
 • CulvertMaster
  CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.
 • FlowMaster
  FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More