• OpenFlows

    Comprehensive Modeling Solution for Water, Sewer, and Stormwater

Oprogramowanie hydrauliczne i hydrologiczne

Tysiące użytkowników na całym świecie wykorzystują możliwości modelowania numerycznego OpenFlows w szerokim zakresie projektów wodnych, uwzględniając w tym:

  • Planowanie i projektowanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i burzowych.
  • Eksploatację i utrzymanie systemów wodociągowych, kanalizacyjnych i burzowych.
  • Ocenę zagrożenia powodziowego w systemach miejskich, rzecznych i przybrzeżnych.
Products
  • WaterGEMS
    WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.
  • SewerGEMS
    SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.
  • OpenFlows FLOOD
    Oprogramowanie OpenFlows FLOOD dostarcza wysokiej jakości rozwiązania z zakresu modelowania i oceny ryzyka powodzi, a także zapewnia efektywne techniki pomiarowe, które można wykorzystać, by minimalizować to ryzyko.
  • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS is a real-time operational and optioneering decision support solution for urban water supply and distribution.
  • OpenFlows SewerOPS
    OpenFlows SewerOPS is a real-time operational and optioneering decision support solution for wastewater treatment and conveyance.
  • HAMMER
    Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli skoków ciśnienia.
  • WaterCAD
    WaterCAD to łatwa w obsłudze aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizowania, projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.
  • SewerCAD
    Tysiące przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm inżynierskich z całego świata ma zaufanie do oprogramowania SewerCAD w zakresie modelowania i optymalizacji kosztowej systemów kanalizacyjnych.
  • StormCAD
    StormCAD dostarcza specjalistom zaawansowane narzędzia do skutecznej realizacji wysokiej jakości projektów sieci odprowadzania wód opadowych.
  • CivilStorm
    Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.
  • PondPack
    Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.
  • CulvertMaster
    CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.
  • FlowMaster
    FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.