• OpenCities Planner

    Design, visualize, and communicate digital cities

City-scale Digital Twin Planning and Visualization Software

Take advantage of a comprehensive cloud-based service that enables visualization of 2D, 3D, and GIS data in a 3D world to help every city government in going digital.

Products
  • OpenCities Planner
    Oparta na chmurze usługa umożliwia wizualizację danych 2D, 3D i GIS w cyfrowych bliźniakach w skali miasta, dzięki czemu można sprawnie planować, projektować i komunikować się.