• OpenBridge

    Lepsze mosty od początku do końca

Oprogramowanie do modelowania parametrycznego mostów w 3D

Twórz inteligentne parametryczne modele 3D mostów w kontekście ogólnego projektu transportowego przy użyciu programu OpenBridge Modeler, by uzyskać szybki i iteratywny projekt. Dokonaj integracji z aplikacjami firmy Bentley do analizy i projektowania mostów, LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge Steel, RM Bridge oraz z ProStructures. Wymieniaj modele projektów i informacje przy użyciu i-modeli w celu udostępniania informacji, dystrybucji i przeglądania projektu.

Produkty
  • OpenBridge Modeler
    Modelowanie parametryczne 3D, analiza i oprogramowanie oceniające nośność mostów. Integracja z aplikacjami do projektów inżynierii lądowej i wykorzystywanie rozszerzonej wizualizacji.
Punkty widzenia