OpenBridge

Modelowanie, analiza i projektowanie w jednym kompleksowym rozwiązaniu do tworzenia mostów.

Oprogramowanie BIM dla inżynierów mostowych, dostosowane do wymagań dot. informacji geometrycznych (LOD) dla wszystkich typów projektów mostów.

Przyśpiesz procesy pracy i popraw dokumentację projektu

Od modelu koncepcyjnego do projektu i budowy

Nazwa

Cena

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

Podmiot

Możliwości

Nazwa
Subskrypcja OpenBridge Virtuoso
Cena

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

OpenBridge Modeler
3085 USD, roczna licencja Practitioner

OpenBridge Designer
7530 USD, roczna licencja Practitioner
Podmiot

Małe i średnie firmy zainteresowane elastycznymi, jednorocznymi licencjami

Możliwości
 • Szkolenie przy użyciu kluczy Virtuosity
 • Dopasowywalna do potrzeb projektu
 • Licencja imienna
Nazwa
OpenBridge SELECT
Cena

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

OpenBridge Modeler
7712 USD Perpetual (wieczysta - jednorazowo)
1542 USD, SELECT (rocznie)

OpenBridge Designer
18 824 USD Perpetual (wieczysta - jednorazowo)
4706 USD SELECT (rocznie)
Podmiot

Firmy, które chcą udostępniać posiadane licencje współpracownikom

Możliwości
 • Licencje pływające
 • Otwarty dostęp do całego portfolio firmy Bentley
 • Równoważenie portfolio
 • Darmowe aktualizacje oprogramowania
Nazwa
OpenBridge Enterprise 365
Cena

Skontaktuj się z nami, żeby uzyskać informacje o cenach w swoim regionie.

W celu uzyskania wyceny skontaktuj się z nami, używając poniższego linku
Podmiot

Duże, globalne przedsiębiorstwa

Możliwości
 • Nieograniczony dostęp do portfolio bez limitu użytkowników
 • Cena niezależna od lokalizacji
 • Dzienne stawki
 • Plany zapewniające sukces

Jedyne w pełni zintegrowane rozwiązanie do projektowania mostów

OpenBridge Designer

Twórz modele BIM WYDAJNIE – interoperacyjne modele fizyczne i analityczne 3D

Od zwykłych po złożone, od betonu po stal. OpenBridge usprawnia procesy pracy i poprawia wyniki projektu.
OpenBridge

PRZYŚPIESZAJ – łącz dane z wielu branż w jednym modelu

Ponownie wykorzystuj dane uzyskane bezpośrednio z produktów drogowych firmy Bentley lub importuj informacje o drogach i dane o terenie z plików LandXML. Twórz dokumentację projektu w dynamicznym i interaktywnym środowisku, wykorzystując parametryczne modelowanie 3D.
OpenBridge

UPRASZCZAJ – koordynuj pracę inżynierów drogowych i mostowych od początku projektu

Wykorzystuj ponownie dane uczestników projektu w celu zapewnienia odpowiedniej, aktualnej geometrii w jednym modelu. Wprowadź zmianę w danych referencyjnych, a model zaktualizuje się automatycznie.
OpenBridge

WIZUALIZUJ – modele 3D poprawiają zrozumienie

Sprawdź geometrię mostu za pomocą rzutów, rzędnych i przekrojów. Twórz poklatkową animację budowy, żeby lepiej zrozumieć założenia projektowe.

Zapoznaj się z działaniem produktu za pomocą naszego bezpłatnego demo