• gINT

  Odkryj co znajduje się pod ziemią

Jan De Nul NUV | Rozbudowa Kanału Panamskiego | Panama

Oprogramowanie geotechniczne i geośrodowiskowe

Zwiększ produktywność dzięki scentralizowanemu zarządzaniu danymi i raportowaniu w zakresie podziemnych projektów geotechnicznych. Usprawniaj procesy za pomocą dostępnych, międzyoperacyjnych danych w celu tworzenia raportów na temat instalacji podziemnych uwzględniających gleby, dzienniki odwiertów, testy laboratoryjne itp.

Produkty
 • gINT Professional
  Raportowanie i zarządzanie danymi o instalacjach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
 • gINT Professional Plus
  Tworzenie niestandardowych raportów o instalacjach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
 • gINT Logs
  Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju instalacji podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.