• gINT

  Odkryj co znajduje się pod ziemią

Jan De Nul NUV | Rozbudowa Kanału Panamskiego | Panama

Oprogramowanie geotechniczne i geośrodowiskowe

Zwiększ produktywność dzięki scentralizowanemu zarządzaniu danymi i raportowaniu w zakresie podziemnych projektów geotechnicznych. Usprawniaj procesy za pomocą dostępnych, interoperacyjnych danych w celu tworzenia raportów na temat obiektów podziemnych uwzględniających gleby, dzienniki odwiertów, testy laboratoryjne itp.

Produkty
 • gINT Professional
  Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
 • gINT Professional Plus
  Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
 • gINT Logs
  Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.