• gINT

  Odkryj co znajduje się pod ziemią

Jan De Nul NUV | Rozbudowa Kanału Panamskiego | Panama

Oprogramowanie geotechniczne i geośrodowiskowe

Zwiększ produktywność dzięki scentralizowanemu zarządzaniu danymi i raportowaniu w zakresie podziemnych projektów geotechnicznych. Usprawniaj procesy za pomocą dostępnych, interoperacyjnych danych w celu tworzenia raportów na temat obiektów podziemnych uwzględniających gleby, dzienniki odwiertów, testy laboratoryjne itp.

Produkty
 • gINT Professional
  Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
 • gINT Professional Plus
  Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
 • gINT Logs
  Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
 • gINT Collector
  Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More