• CUBE

  Predictive Modeling and Simulation of Transportation

Citilabs – symulacja i analiza mobilności

Citilabs dostarcza oprogramowanie i rozwiązania analityczne do pomiaru, zarządzania i przewidywania wykorzystania i działania systemów mobilności transportowej. Aktualne wzorce mobilności i wykorzystania systemu są mierzone poprzez przetwarzanie miliardów punktów danych uzyskanych na bazie ruchu urządzeń mobilnych. To bogate zrozumienie może być następnie wykorzystane przez oprogramowanie Citilabs do zarządzania i optymalizacji wykorzystania multimodalnych systemów transportowych, jak również do projektowania i oceny przyszłych projektów, polityki, technologii i trendów.   

Połączenie mocy Citilabs z innymi rozwiązaniami firmy Bentley w zakresie integracji projektowej i cyfrowych miast zapewnia inżynierską mobilność cyfrowych bliźniaków. Cyfrowe bliźniaki w zakresie mobilności drogowej łączą kontekst cyfrowy miast i komponenty cyfrowe z symulacjami Cube, co pozwala na modelowanie i zapewnienie rzeczywistej przepustowości proponowanych i istniejących elementów drogowego majątku trwałego dopasowanych do danych o ruchu ulicznym w celu kalibracji i walidacji cyfrowych bliźniaków.
 
Produkty
 • Cube
  Cube jest kompleksowym, wydajnym, sterowanym skryptowo systemem oprogramowania do budowania i stosowania złożonych modeli i symulacji systemów transportowo-lądowych. Jest on wykorzystywany w ponad 2500 miejscach na całym świecie do testowania i prognozowania wpływu alternatywnych planów i strategii.
 • CUBE Avenue
  CUBE's ‘in-between’, or mesoscopic, transportation solution allows you to specify the level of detail for vehicle, time, and network inputs.
 • CUBE Land
  CUBE Land is an econometric land-use allocation model that brings realistic land-transport interactions into the modeling process.
 • CUBE Cargo
  CUBE Cargo models freight movement to understand the impacts of commodity flows and influence decisions on future infrastructure changes.
 • CUBE Dynasim
  CUBE Dynasim is there to help you recreate what you see on the street; it is the most accurate method for modeling every detail of traffic operations.
 • Sugar
  Projektuj, oceniaj i nadawaj priorytety systemom mobilności projektów w zakresie transportu i rozwoju gospodarczego.