• Telekomunikacja

  Wydajne projektowanie sieci

Oprogramowanie do projektowania sieci i GIS dla branży telekomunikacyjnej

Szybciej projektuj sieci HFC lub światłowodowe w otwartym GIS i publikuj precyzyjne modele sieci usprawniające działania w terenie i w biurze. Wydajnie projektuj sieci i zarządzaj nimi za pomocą spójnego modelu części wewnętrznych i zewnętrznych instalacji przemysłowych. Przyspiesz projektowanie przy użyciu precyzyjnych narzędzi do rozmieszczania opartych na MicroStation. Szybko weryfikuj projekty za pomocą obliczeń inżynierskich wykonywanych niemal w czasie rzeczywistym, które są aktualizowane wraz ze zmianami schematu. Ułatwiaj projektowanie, śledzenie sieci i inne analizy geoprzestrzenne dzięki GIS zapewnionemu przez Bentley Map. Wspomagaj podejmowanie szybszych i lepszych decyzji w biurze i w terenie poprzez udostępnianie modeli sieci za pośrednictwem przeglądarek internetowych i urządzeń mobilnych. 

Produkty
 • Bentley Coax
  Projektowanie i dokumentacja sieci współosiowej jest szybsze w Bentley Coax. Pozwala to na szybkie tworzenie zweryfikowanych układów w spójnym inżynierskim i otwartym środowisku GIS.
 • Bentley Fiber
  Projektowanie i dokumentowanie sieci światłowodowej jest szybsze w Bentley Fiber. Szybkie planowanie i weryfikacja FTTx, HFC i innych architektur w inżynierskim rozwiązaniu GIS.
 • Bentley Inside Plant
  Szybkie projektowanie i dokumentowanie różnych żródeł sygnału, punktów odbioru, biur centralnych i centrów danych oraz innych obiektów w obrębie sieci przedsiębiorstwa.
 • Bentley Expert Designer Communications
  Usprawnianie konstruowania sieci przez połączenie zarządzania projektowaniem i zadaniami. Przypisywanie, śledzenie i zarządzanie zleceniami prac projektowych przyspiesza projekty.
 • Bentley Communications PowerView
  Umieszczenie całościowych map sieciowych, spisów wyposażenia i narzędzi do rejestrowania danych dostępnych niezależnie od lokalizacji przyspiesza zlecenia pracy i zmniejsza liczbę błędów.

THE YEAR IN INFRASTRUCTURE 2020 CONFERENCE IS GOING DIGITAL

Learn More