• AXSYS

    Odkryj potencjał swojej instalacji przemysłowej

Oprogramowanie do projektowania koncepcyjnego zakładu przetwórczego

Porównywanie większej liczby alternatyw pozwala na tworzenie optymalnych koncepcyjnych projektów 2D instalacji przemysłowych. Zwiększaj wydajność procesów projektowania elektrowni atomowych. Zapewniaj bardziej optymalne projekty koncepcyjne zakładów przetwórczych dzięki wykorzystaniu oprogramowania modelującego 2D. Skutecznie twórz podstawowe projekty inżynierskie z kompleksowym systemem zarządzania zmianami w celu łatwego opracowywania i porównywania wielu alternatyw. Zwiększaj wydajność aktualnego procesu projektowania 2D elektrowni atomowej przez łączenie narzędzi do projektowania niestandardową strukturą aplikacji AXSYS. Oszczędzaj czas dzięki zintegrowanemu zarządzaniu zmianami i zwiększeniu współpracy za pomocą wspólnej bazy danych projektów.

 

Produkty
  • Bentley AXSYS.Process
    Wykorzystanie wydajnego środowiska do modelowania 2D w celu opracowania i porównania wielu alternatyw pozwala na realizację optymalnych projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych.
  • Bentley AXSYS.Engine
    Połączenie narzędzi projektowych w opartą na bazie danych niestandardową strukturę aplikacji umożliwia bardziej wydajny proces projektowania 2D elektrowni atomowej.