AutoPIPE

Oprogramowanie do projektowania rurociągów oraz analizy rozkładu naprężeń

Zagwarantuj wysoką jakość, opłacalne projekty i płynne procesy pracy.

Modeluj, analizuj i wizualizuj rozkład naprężeń w rurociągu

Popraw wydajność dzięki zorientowanemu na obiekt interaktywnemu modelowaniu typu „point and click”. Oszczędzaj czas i popraw spójność dzięki solidnej integracji narzędzia AutoPIPE ze wszystkimi głównymi inteligentnymi systemami CAD 3D. Szybko konfiguruj, analizuj i wizualizuj wyniki dla różnych wariantów obciążenia, w tym przypadków obciążeń termicznych, sejsmicznych, dynamicznych (analiza spektrum odpowiedzi), a także obciążeń wiatrem.


Sprawdź interoperacyjność konstrukcji i kolizje naprężeń w rurociągu

Improve model accuracy and better represent real life plants by including the support structural stiffness in the piping model and transfer the support reaction loads to STAAD.Pro. Analyze any static or dynamic loading condition applied to piping and structures and determine the pipe stress operational displacements and clash check them against the entire plant model.


Zachowaj zgodność z normami i kodeksami branżowymi

Upewnij się, że projekty są zgodne z głównymi amerykańskimi (ASME) i europejskimi (EN) kodeksami dotyczącymi metalowych przewodów rurowych. Oprogramowanie zawiera wytyczne API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO i WRC oraz limity obciążenia projektowego. AutoPIPE oferuje łatwo dostępną za pomocą prostego pola wyboru, wbudowaną elastyczność ASME B31J i obliczenia współczynnika intensyfikacji naprężeń.


Cena

$3,436

AutoPIPE software being used for pipe stress analysis
BANGALORE, INDIE

GE Water & Process Technologies

„Bezproblemowa integracja oprogramowania AutoPIPE i STAAD przyczyniła się do skrócenia procesu kwalifikacji produktu, oszczędzając 60% czasu trwania cyklu analizy i projektowania. To oprogramowanie umożliwiło nam również koordynację z zespołami projektowymi w trakcie końcowego montażu i produkcji oraz pomogło w terminowym wprowadzeniu produktu na rynek”.

USPRAWNIJ ZARZĄDZANIE ROZKŁADEM NAPRĘŻEŃ W RUROCIĄGU

Analizuj i wizualizuj naprężenia w rurociągu

Zachowaj pewność co do bezpieczeństwa projektów inżynierskich dzięki analizie statycznej i nieliniowej analizie sekwencjonowania obciążeń. Zbadaj i przeanalizuj różne warianty obciążeń, w tym termicznych, sejsmicznych, dynamicznych oraz obciążenia wiatrem. Natychmiast zobacz rozkłady naprężeń, odkształcenia, siły i momenty. Oszczędzaj czas i ograniczaj błędy dzięki solidnej integracji ze wszystkimi głównymi inteligentnymi systemami CAD 3D.

ZWIĘKSZ DOKŁADNOŚĆ MODELI INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Sprawdź przemieszczenia naprężeń w systemach rurowych oraz kolizje

Zwiększ dokładność modelu instalacji, określając przemieszczenia naprężeń w rurociągu spowodowane obciążeniami, takimi jak temperatura, zjawiska sejsmiczne lub inne ekstremalne warunki obciążenia. Przeanalizuj dowolne warunki obciążenia zastosowane w rurociągach i konstrukcjach, a następnie użyj programu MicroStation lub OpenPlant Modeler do oceny i rozwiązania kolizji.

PRZESTRZEGAJ NORM BRANŻOWYCH

Korzystaj z pełnej zgodności z normami

Upewnij się, że Twoje projekty są zgodne z ponad 30 światowymi normami projektowymi w branży energetycznej, jądrowej, morskiej, chemicznej oraz naftowej i gazowej. Uwzględnij wytyczne i granice projektowe ASME, brytyjskie, europejskie, francuskie, japońskie, rosyjskie, API, NEMA, ANSI, ASCE, AISC, UBC, ISO oraz WRC.

OPTYMALIZUJ PRZEWODY RUROWE

Projektuj i modeluj rurociągi

Projektuj, modeluj i analizuj systemy rurociągów 3D zgodnie z międzynarodowymi specyfikacjami dotyczącymi przewodów rurowych w oparciu o katalogi komponentów parametrycznych. Zintegruj model rurociągu 3D z narzędziami do analizy naprężeń w rurach celem zwiększenia jakości i wydajności projektowania. Popraw ogólną integralność inżynieryjną i jakość modeli przewodów rurowych.

PRZYŚPIESZ WYDAJNOŚĆ

Referencyjny model konstrukcyjny do analizy rozkładu naprężeń w rurach

Ponownie wykorzystaj dane projektowe, tworząc model konstrukcyjny w STAAD lub SACS i zaimportuj go do AutoPIPE w celu uzyskania bardziej realistycznej, w pełni zintegrowanej, dwukierunkowej analizy przewodów rurowych i konstrukcji. Można również zaimportować ostateczny model przewodu wraz z obciążeniami mocowań do modelu w narzędziach STAAD lub SACS firmy Bentley.