• Produkty

  Oprogramowanie dla rozwijającej się infrastruktury

Program dla specjalistów w dziedzinie projektów infrastrukturalnych

Projektuj, buduj i działaj bardziej wydajnie, współpracuj bardziej globalnie i przekazuj zasoby infrastrukturalne, które zachowują się w sposób bardziej zrównoważony dzięki szczególnym aplikacjom i usługom, które usprawniają współpracę i mobilność informacyjną w zespołach projektowych.  Każdy produkt skupia się na specyficznych zdolnościach wymaganych od inżynierów, architektów, wykonawców, inspektorów, rządów, instytucji, mediów, właścicieli-operatorów i szerokiego spektrum ról w projektach infrastrukturalnych. 

Typowe środowisko kompleksowej realizacji projektu umożliwia zespołom wydajnie udostępniać i integrować modelowanie oraz dokumentowanie przepływów pracy interdyscyplinarnej w projektach o dowolnej wielkości i złożoności.  Uczestnicy projektów mogą precyzyjnie i łatwo uzyskać dostęp oraz bez zakłóceń zarządzać obszernymi danymi i geometrią w całym cyklu życia projektów, niezależnie od ich formatu. Zespoły pracujące nad projektami mają podobnie spersonalizowane doświadczenie z możliwościami i wiedzą mieszczącymi się w kontekście osobistym, projektowym i przedsiębiorstw.  Szefowie i członkowie zespołów podejmują lepsze decyzje z natychmiastowymi informacjami zwrotnymi i mają jasny wgląd dzięki kompleksowej widoczności projektów i informacjom o ich realizacji.

Przejrzyj bogaty portfel Bentley według linii produktów, marek lub branż, aby odkryć możliwości celem dopasowania ich do własnych potrzeb.


Tell Me More!

Interested in finding out more about our products?

Contact Sales
Programiści

Dołącz do Bentley Developer Network (BDN), aby opracowywać produkty i aplikacje, które rozszerzają ofertę firmy Bentley.

Więcej informacji
Znajdź produkty
Wybierz linię produktów
  • Wydajność majątku trwałego
  • Analiza mostów
   • OpenBridge Modeler
    Modelowanie parametryczne 3D, analiza i oprogramowanie oceniające nośność mostów. Integracja z aplikacjami do projektów inżynierii lądowej i wykorzystywanie rozszerzonej wizualizacji.
   • OpenBridge Designer
    Pojedynczy produkt do tworzenia interoperacyjnych modeli fizycznych i analitycznych, których można używać przez cały cykl życia mostów stalowych i betonowych.
   • LARS Bridge
    Oprogramowanie do zintegrowanej analizy oceny nośności mostu, modelowania i edytowania dla wielu rodzajów mostów.
  • Oprogramowanie do symulacji i analizy mobilności
   • Cube
    Cube jest kompleksowym, wydajnym, sterowanym skryptowo systemem oprogramowania do budowania i stosowania złożonych modeli i symulacji systemów transportowo-lądowych. Jest on wykorzystywany w ponad 2500 miejscach na całym świecie do testowania i prognozowania wpływu alternatywnych planów i strategii.
   • CUBE Avenue
    CUBE's ‘in-between’, or mesoscopic, transportation solution allows you to specify the level of detail for vehicle, time, and network inputs.
   • CUBE Land
    CUBE Land is an econometric land-use allocation model that brings realistic land-transport interactions into the modeling process.
   • CUBE Cargo
    CUBE Cargo models freight movement to understand the impacts of commodity flows and influence decisions on future infrastructure changes.
   • CUBE Dynasim
    CUBE Dynasim is there to help you recreate what you see on the street; it is the most accurate method for modeling every detail of traffic operations.
   • Sugar
    Projektuj, oceniaj i nadawaj priorytety systemom mobilności projektów w zakresie transportu i rozwoju gospodarczego.
   • Streetlytics
    Rozwiązanie Streetlytics mierzy i skaluje miliardy obserwowanych podróży, aby zapewnić szczegółowe analizy współczesnych podróży z miejsca na miejsce, dla każdego odcinka drogi w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
  • Cyfrowe bliźniaki
  • Projektowanie budynków
  • Inżynieria lądowa
   • OpenRail ConceptStation
    Twórz koncepcyjne projekty linii kolejowych obejmujące geometrię torów, elektryfikację, tunele i mosty, umożliwiające ocenę większej liczby opcji na etapie planowania i projektowania przed złożeniem oferty. Projektuj wydajniej, identyfikuj pozycje wysokiego ryzyka i ograniczaj koszty.
   • OpenRail Designer
    OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
   • OpenRail Overhead Line Designer
    Wprowadzenie technologii 3D do świata systemów sieci trakcyjnych, usprawnianie procesów pracy poza tradycyjne planowanie produkcji w celu opracowania cyfrowych bliźniaków z informacjami o majątku trwałym na temat całego cyklu życia.
   • OpenRoads ConceptStation
    Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.
   • OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.
   • SignCAD
    Szybsze projektowanie dokładnego oznakowania drogowego
   • OpenRoads Navigator
    Uzyskanie lepszego wglądu w dane projektowe w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia, w biurze, w terenie czy na placu budowy.
   • SITEOPS
    Koncepcyjne scenariusze projektowe wymagające niewiele wysiłku i niewielkich kosztów w odniesieniu do dowolnych projektów zagospodarowania terenu.
   • OpenSite Designer
    OpenSite Designer jest kompleksową aplikacją do obsługi projektów zagospodarowania terenu, która umożliwia szybkie modelowanie i analizowanie. Zapewnia ona wszystkie funkcje dostępne wcześniej w oprogramowaniu Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite i Bentley topoGRAPH.
   • OpenBridge Designer
    Pojedynczy produkt do tworzenia interoperacyjnych modeli fizycznych i analitycznych, których można używać przez cały cykl życia mostów stalowych i betonowych.
   • OpenBridge Modeler
    Modelowanie parametryczne 3D, analiza i oprogramowanie oceniające nośność mostów. Integracja z aplikacjami do projektów inżynierii lądowej i wykorzystywanie rozszerzonej wizualizacji.
   • SignTRACK
    Automatyzacja inwentaryzacji, konserwacji i produkcji znaków drogowych
   • ConeZONE
    Szybsze projektowanie bezpieczniejszych stref roboczych
  • Budowa
  • Inżynieria geotechniczna
   • Pakiet oprogramowania PLAXIS 3D Suite
    Wykonywanie analizy 3D odkształceń i stateczności na następnym projekcie geotechnicznym za pomocą PLAXIS 3D Suite — pakietu elementów skończonych, który zawiera moduły do analizy drgań i wód gruntowych.
   • PLAXIS 2D Suite
    Wykonywanie analizy 2D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej za pomocą oprogramowania PLAXIS 2D Suite — potężnego pakietu elementów skończonych, który zawiera wyspecjalizowane moduły do analizy drgań, wód gruntowych i przepływu ciepła.
   • PLAXIS MoDeTo
    Udoskonalenie projektów fundamentów monopalowych z wykorzystaniem PLAXIS MoDeTo oraz redukcja kosztów farm wiatrowych.
   • PLAXIS 3D
    Wykonywanie kompleksowej analizy 3D odkształceń i statyczności w inżynierii geotechnicznej i mechanice górotworu za pomocą PLAXIS 3D.
   • PLAXIS 3D PlaxFlow
    Dzięki modułowi PLAXIS 3D PlaxFlow można z łatwością wykonywać w 3D analizę wód gruntowych w funkcji czasu i wykraczać poza analizę przepływu wód gruntowych w stanie ustalonym.
   • PLAXIS 3D Dynamics
    Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą PLAXIS 3D Dynamics.
   • PLAXIS 2D
    Wykonywanie analizy 2D odkształceń i stateczności w inżynierii geotechnicznej i górotworu za pomocą PLAXIS 2D — potężnego pakietu elementów skończonych.
   • PLAXIS 2D PlaxFlow
    Wyjście poza analizę przepływu wód podziemnych w stanie ustalonym za pomocą modułu PLAXIS 2D PlaxFlow i łatwe wykonywanie analizy wód podziemnych w funkcji czasu.
   • PLAXIS 2D Dynamics
    Modelowanie obciążeń dynamicznych w 2D przy użyciu modułu PLAXIS 2D Dynamics specjalizującego się w danym zadaniu.
   • PLAXIS 2D Thermal
    Uwzględnianie wpływu przepływu ciepła na zachowanie hydrauliczne i mechaniczne gruntu i konstrukcji za pomocą modułu PLAXIS 2D Thermal do analizy geotechnicznej.
   • gINT Professional
    Raportowanie i zarządzanie danymi o obiektach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
   • gINT Professional Plus
    Tworzenie niestandardowych raportów o obiektach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
   • gINT Logs
    Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju obiektów podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
   • gINT Collector
    Low reusability of data, errors in multiple entry points, and time delays in inputs cause frustration and additional costs. Drive efficiencies on your geotechnical data journey with centralized data management and reporting with interoperable data.
   • SVSLOPE
    Nowy standard w analizie stateczności skarp — użytkownicy mogą przeprowadzać analizę stateczności skarp gleby lub skał klasyczną metodą równowagi granicznej. Możliwa jest analiza nasycona i nienasycona. Dzięki SVFLUX można stosować stałe i przejściowe ciśnienie przesiąkania wody w porach.
   • SVDESIGNER
    SVDESIGNER™ to przyjazny dla użytkownika generator modeli koncepcyjnych 3D, który znacznie skraca czas tworzenia modelu dzięki wizualizacji, optymalizacji i połączeniu danych z kolejnych etapów projektowania/wykonastwa projektu z danymi topologii, odwiertów, piezometru/geotechnicznych pomiarów terenowych w odpowiednio zdefiniowany model koncepcyjny a nastepnie modelowanie numeryczne.
   • SVFLUX
    Kompleksowy program do analizy metodą elementów skończonych 1D/2D/3D, opracowany w celu modelowania przesiąkania wody gruntowej w nienasyconych i nasyconych glebach i skałach w celu obliczania przepływu w stanie ustalonym i przejściowym.
   • SVSOLID
    Modelowanie naprężenia/odkształcenia metodą elementów skończonych 1D/ 2D/ 3D dla geotechnicznych konstrukcji ziemnych, obejmujące zachowanie i konsolidację miękkich gleb elastyczno-plastycznych, a także elastyczną deformację materiałów skalnych.
   • SVSOILS
    Baza danych właściwości skał oraz gleb nienasyconych i nasyconych zaprojektowana specjalnie do szacowania i matematycznego odwzorowania podstawowych modeli gleby w celu późniejszego modelowania numerycznego. Właściwości gleby mogą być oszacowane poprzez algorytmy teoretyczne, eksplorację danych i korelacje.
   • SVENVIRO
    Oprogramowanie do analizy metodą elementów skończonych 1D/2D/3D, które skupia się na modelowaniu środowiska, uwzględniając połączone modelowanie przesiąkania wód gruntowych, transportu zanieczyszczeń, zamarazania/odwilży i przepływu powietrzna w porach. Oprogramowanie uwzględnia w pełni zautomatyzowane generowanie i udoskonalanie siatki. Rygorystyczne obliczanie rzeczywistego parowania za pomocą metody Wilsona. Dostępne są połączenia THA, TH, HA i HC.
   • 2D/3D SOILVISION Suite
    Streamline workflow using a 2D or 2D/3D combined geotechnical limit equilibrium & finite element suite which easily couples applications for slope stability analysis, unsaturated transient seepage, stress/deformation of elasto-plastic materials, shear strength reduction (SSR), anchor analysis, large -strain consolidation.Wh
   • HoleBASE
    HoleBASE pomoże Ci zachować kontrolę nad danymi projektów geotechnicznych i usprawnić raportowanie na każdym etapie badania terenu.
   • KeyLogbook
    KeyLogbook to proste, zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia rejestrowanie ważnych danych u źródła i eliminuje podwójne przetwarzanie danych, oszczędzając godzinę każdego dnia i zmniejszając ryzyko wystąpienia błędu danych.
   • KeyLAB
    KeyLAB to wiodący system zarządzania laboratorium, opracowany specjalnie z myślą o laboratoriach geotechnicznych i budowlanych.
   • OpenGround Cloud
    OpenGround Cloud is a secure enterprise cloud collaboration platform for geotechnical data management, which empowers teams with access to current and historical project data in a dynamic cloud-based environment.
  • Hydraulika i hydrologia
   • WaterGEMS
    WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.
   • SewerGEMS
    SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.
   • OpenFlows FLOOD
    Oprogramowanie OpenFlows FLOOD dostarcza wysokiej jakości rozwiązania z zakresu modelowania i oceny ryzyka powodzi, a także zapewnia efektywne techniki pomiarowe, które można wykorzystać, by minimalizować to ryzyko.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterSight
    OpenFlows WaterSight combines SCADA, GIS, hydraulic modeling, and customer information into a single, interoperable dashboard.
   • OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS
    OpenFlows WaterOPS to rozwiązanie wspierające rozważanie opcji i podejmowanie decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym w zakresie dostarczania i dystrybucji wody w mieście.
   • OpenFlows SewerOPS
    OpenFlows SewerOPS to rozwiązanie do rozważania opcji i wsparcia podejmowania decyzji operacyjnych w czasie rzeczywistym w zakresie oczyszczalni ścieków i transportu.
   • HAMMER
    Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli skoków ciśnienia.
   • WaterCAD
    WaterCAD to łatwa w obsłudze aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizowania, projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.
   • SewerCAD
    Tysiące przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm inżynierskich z całego świata ma zaufanie do oprogramowania SewerCAD w zakresie modelowania i optymalizacji kosztowej systemów kanalizacyjnych.
   • CivilStorm
    Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.
   • StormCAD
    StormCAD dostarcza specjalistom zaawansowane narzędzia do skutecznej realizacji wysokiej jakości projektów sieci odprowadzania wód opadowych.
   • PondPack
    Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.
   • CulvertMaster
    CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.
   • FlowMaster
    FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.
  • Mine Design
  • Modelowanie i wizualizacja
  • Analiza konstrukcji morskich
   • MOSES
    Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.
   • MAXSURF
    Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.
   • SACS Offshore Structure
    Optymalizacja projektu w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i precyzyjnego przewidywania wydajności wszystkich rodzajów platform morskich.
   • SACS Wind Turbine
    Badanie opcji projektowych, zrozumienie zachowania i dokładne przewidywanie wydajności konstrukcji morskich platform elektrowni wiatrowych.
   • SACS Fatigue
    Program SACS Fatigue zmniejsza ryzyko awarii strukturalnych instalacji morskich. Pozwala on uzyskać typowe dla branży szczegółowe obliczenia odporności na zmęczenie konstrukcji naftowych, gazowych i konstrukcji wiatrowych.
   • SACS Collapse
    Spełnienie wymagań projektu obudowy zabezpieczającej dla platform morskich przez zidentyfikowanie mechanizmów awarii za pomocą SACS Collapse.
   • SACS Pile Structure Design
    Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń fundamentów platform morskich dzięki oprogramowaniu do nieliniowej analizy interakcji gleby z palami.
   • Usługi w chmurze SACS
    Korzystaj z mocy chmury w zakresie obliczeń, dostarczania danych i współpracy. Zrób więcej, lepiej, szybciej.
   • OpenWindPower Floating Platform
    Badaj opcje projektowe, zrozum zachowanie i precyzyjnie prognozuj wydajność konstrukcji morskich farm wiatrowych z pływającymi platformami.
  • Analiza rurociągów i zbiorników
   • AutoPIPE
    Przyspiesz projektowanie rurociągów i zapewnij ich zgodność z normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Nuclear
    Skróć cykle projektowania i produkcji rurociągów instalacji elektrowni atomowych przy jednoczesnym zapewnianiu zgodności z zatwierdzonymi normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Vessel
    Umożliwienie stworzenia opłacalnego i precyzyjnego projektu dla bezpiecznej eksploatacji zbiorników ciśnieniowych we wszelkich warunkach obciążenia.
   • AutoPIPE Advanced
    Sprawdzona, skalowalna i zintegrowana zaawansowana analiza przyspiesza realizację projektów rurociągów o dowolnych rozmiarach.
  • Projekt instalacji przemysłowej
   • Bentley PlantWise
    Wykorzystanie modelowania 3D do optymalizacji projektu, konserwacji i utrzymania instalacji pozwala na szybkie tworzenie projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych w celu obniżenia kosztów operacyjnych.
   • OpenPlant Modeler
    Szybkie i łatwe wykonywanie projektu 3D rurociągów w zakładzie, instalacji HVAC i elektrycznej w otwartym i opartym na współpracy środowisku.
   • OpenPlant PID
    Usprawnij projektowanie i eksploatację instalacji przemysłowych dzięki szybko tworzonym, inteligentnym i precyzyjnym schematom PID, które można udostępniać w ramach projektu przy użyciu otwartego schematu danych ISO 15926.
   • OpenPlant Isometrics Manager
    Szybkie tworzenie inteligentnych obrazów izometrycznych na podstawie licznych modeli 3D w opartej na współpracy, międzyoperacyjnej, ale samodzielnej aplikacji.
   • OpenPlant Orthographics Manager
    Szybciej twórz rysunki schematyczne o wyższej jakości przez automatyczne wydobycie plików 2D z modeli 3D.
   • OpenPlant Support Engineering
    Szybko i precyzyjnie zaprojektuj, utwórz model i wygeneruj dokumentację zamocowań rurociągów, tras kablowych i kanałów.
   • Bentley Raceway and Cable Management
    Oszczędzaj czas i redukuj koszty dzięki pierwszej i jedynej zintegrowanej aplikacji do rozplanowania systemu okablowania, prowadzenia ich i sporządzania oszacowań materiału.
   • AutoPLANT Modeler
    Szybkie tworzenie inteligentnych projektów i modeli 3D instalacji przemysłowych dzięki opartej na AutoCAD zintegrowanej aplikacji do projektowania rurociągów, aparatów i urządzeń oraz tras kablowych
   • Bentley Instrumentation and Wiring
    Przyspiesz proces projektów systemu kontroli zakładu przetwórczego i skutecznie zarządzaj całym swoim oprzyrządowaniem i danymi w relacyjnej bazie danych.
  • Realizacja projektu
  • Modelowanie rzeczywistości
   • ContextCapture
    Szybkie opracowywanie szczegółowych modeli 3D do wykorzystania w projektowaniu, budowie czy prowadzeniu działalności w oparciu o zwykłe zdjęcia.
   • ContextCapture Center
    Szybkie opracowywanie szczegółowych modeli 3D o dowolnej wielkości w oparciu o zdjęcia cyfrowe do wykorzystania w projektowaniu, budowie lub prowadzeniu działalności.
   • Usługa ContextCapture Cloud Processing Service
    Szybko twórz siatki rzeczywistości 3D na podstawie zwykłych fotografii i wykorzystuj je podczas projektowania, budowy i eksploatacji.
   • ContextCapture Mobile
    Łatwa w użyciu aplikacja mobilna, która generuje i wyświetla modele 3D przy użyciu zdjęć wykonanych za pomocą telefonu lub tabletu.
   • ContextCapture Viewer
    Dzięki ContextCapture Viewer można z łatwością zbadać i precyzyjnie zmierzyć siatki rzeczywistości w dowolnej skali stworzone przy pomocy oprogramowania ContextCapture firmy Bentley.
   • ProjectWise ContextShare
    Bezpiecznie zarządzaj, przechowuj i udostępniaj duże ilości danych modelowania rzeczywistości wykorzystując najnowszą technologię chmury.
   • Bentley Descartes
    Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.
   • Bentley Pointools
    Skuteczne i szybkie oprogramowanie do wizualizacji i edycji chmury punktów
   • OpenCities Planner
    Oparta na chmurze usługa umożliwia wizualizację danych 2D, 3D i GIS w cyfrowych bliźniakach w skali miasta, dzięki czemu można sprawnie planować, projektować i komunikować się.
   • Orbit 3DM Cloud
    Orbit 3DM Cloud is a cloud-based service that enables you to publish unlimited volumes of planar/panoramic imageries, meshes, and point clouds of your mobile, oblique, indoor, UAS, or terrestrial mapping data.
   • Orbit 3DM Content Manager
    Orbit 3DM Content Manager enables data acquisition experts to easily optimize and manage massive amounts of imagery, point cloud, and 3D mapping data from a variety of sources, post-reality capture and before production and sharing with key stakeholders.
   • Orbit 3DM Feature Extraction
    Orbit 3DM Feature Extraction makes importing your mapping data simple and saves you time when you export views and features or create accurate reports with templates tuned to each vehicle setup.
   • Orbit 3DM Publisher
    Orbit 3DM Publisher enables you to publish unlimited volumes of planar/panoramic imageries, meshes and point clouds of your mobile, oblique, indoor, UAS, or terrestrial mapping data.
  • Analiza konstrukcji
   • Structural Enterprise
    Przystępny cenowo pakiet aplikacji STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie do projektowania zarówno dużych jak i małych projektów.
   • Zintegrowane modelowanie konstrukcji
    Maksymalizuj efektywność wymiany danych pomiędzy produktami konstrukcyjnymi, projektami i ludźmi.
   • STAAD.Pro
    Projektowanie dowolnego rodzaju konstrukcji i udostępnianie zsynchronizowanych danych modelu całemu zespołowi projektowemu.
   • STAAD Advanced Analysis
    Dodanie modułu Advanced Analysis do portfolio STAAD pozwoli rozwiązywać najbardziej złożone problemy związane z projektowaniem i analizą, łącznie z dużymi lub skomplikowanymi modelami.
   • RCDC
    Wykonuj solidne projektowanie i analizę słupów, belek, ścian i stropów zgodnie z globalnymi normami projektowymi.
   • STAAD Foundation Advanced
    Projektowanie każdego rodzaju fundamentów, od podstawowych do najbardziej złożonych.
   • Microstran
    Nasza aplikacja do przeprowadzania różnorodnych, ogólnych analiz konstrukcyjnych z wbudowaną możliwością projektowania stalowych prętów i połączeń pozwala na modelowanie, analizę i projektowanie.
   • Usługi w chmurze STAAD
    Korzystaj z mocy chmury w zakresie obliczeń, dostarczania danych i współpracy. Zrób więcej, lepiej, szybciej.
   • RAM Structural System
    Śmiałe zajmowanie się projektami i szybkie tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów z wykorzystaniem różnych betonowych, stalowych i belkowych materiałów budowlanych.
   • RAM Connection
    Analizowanie i projektowanie dowolnych rodzajów połączeń i weryfikacja połączeń w ciągu kilku sekund, razem z kompleksowymi obliczeniami i z uwzględnieniem zgodności sejsmicznej.
   • RAM Elements
    Wykonanie analizy i projektu – wraz z analizą 3D elementów skończonych – prawie każdego rodzaju konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego, w jednej aplikacji i w przystępnej cenie.
   • RAM Concept
    Ekonomiczne projektowanie żelbetowych płyt stropowych i fundamentów płytowych z wyjątkowym wglądem w zgodność, wydajność i praktyczność.
   • Structural Components Visa
    Design structural elements and components with speed and precision.
   • STAAD Tower
    Analiza i projektowanie monopali oraz masztów telekomunikacyjnych samonośnych i z odciągami za pomocą bardzo mocnych, kompleksowych narzędzi do modelowania fizycznego i narzędzi parametrycznych.
   • OpenTower Europe
    Analyze and design monopoles and self-supporting and guyed communication towers in accordance to Eurocode 3, British National Annex, and PD 6688. Plus, take advantage of powerful comprehensive physical modeling and parametric tools.
   • MStower
    Wydajna analiza i projektowanie stalowych masztów przesyłowych i komunikacyjnych z kompleksowym modelowaniem i wymaganą dokumentacją.
  • Detalowanie
  • Infrastruktura sieciowa
Wybierz markę