• Produkty

  Oprogramowanie dla rozwijającej się infrastruktury

Program dla specjalistów w dziedzinie projektów infrastrukturalnych

Projektuj, buduj i działaj bardziej wydajnie, współpracuj bardziej globalnie i przekazuj zasoby infrastrukturalne, które zachowują się w sposób bardziej zrównoważony dzięki szczególnym aplikacjom i usługom, które usprawniają współpracę i mobilność informacyjną w zespołach projektowych.  Każdy produkt skupia się na specyficznych zdolnościach wymaganych od inżynierów, architektów, wykonawców, inspektorów, rządów, instytucji, mediów, właścicieli-operatorów i szerokiego spektrum ról w projektach infrastrukturalnych. 

Typowe środowisko kompleksowej realizacji projektu umożliwia zespołom wydajnie udostępniać i integrować modelowanie oraz dokumentowanie przepływów pracy interdyscyplinarnej w projektach o dowolnej wielkości i złożoności.  Uczestnicy projektów mogą precyzyjnie i łatwo uzyskać dostęp oraz bez zakłóceń zarządzać obszernymi danymi i geometrią w całym cyklu życia projektów, niezależnie od ich formatu. Zespoły pracujące nad projektami mają podobnie spersonalizowane doświadczenie z możliwościami i wiedzą mieszczącymi się w kontekście osobistym, projektowym i przedsiębiorstw.  Szefowie i członkowie zespołów podejmują lepsze decyzje z natychmiastowymi informacjami zwrotnymi i mają jasny wgląd dzięki kompleksowej widoczności projektów i informacjom o ich realizacji.

Przejrzyj bogaty portfel Bentley według linii produktów, marek lub branż, aby odkryć możliwości celem dopasowania ich do własnych potrzeb.


Darmowa wersja próbna

Pobierz MicroStation CONNECT Edition i zapoznaj się z nią dzięki 14-dniowej darmowej wersji próbnej.

Get Started
Programiści

Dołącz do Bentley Developer Network (BDN), aby opracowywać produkty i aplikacje, które rozszerzają ofertę firmy Bentley.

Więcej informacji
Znajdź produkty
Wybierz linię produktów
Wybierz markę
  • AssetWise
  • AutoPIPE
   • AutoPIPE
    Przyspiesz projektowanie rurociągów i zapewnij ich zgodność z normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Nuclear
    Skróć cykle projektowania i produkcji rurociągów instalacji elektrowni atomowych przy jednoczesnym zapewnianiu zgodności z zatwierdzonymi normami międzynarodowymi.
   • AutoPIPE Vessel
    Umożliwienie stworzenia opłacalnego i precyzyjnego projektu dla bezpiecznej eksploatacji zbiorników ciśnieniowych we wszelkich warunkach obciążenia.
   • AutoPIPE Advanced
    Sprawdzona, skalowalna i zintegrowana zaawansowana analiza przyspiesza realizację projektów rurociągów o dowolnych rozmiarach.
  • AutoPLANT
   • AutoPLANT Modeler
    Szybkie tworzenie inteligentnych projektów i modeli 3D instalacji przemysłowych dzięki opartej na AutoCAD zintegrowanej aplikacji do projektowania rurociągów, aparatów i urządzeń oraz tras kablowych
  • AXSYS
   • Bentley AXSYS.Process
    Wykorzystanie wydajnego środowiska do modelowania 2D w celu opracowania i porównania wielu alternatyw pozwala na realizację optymalnych projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych.
   • Bentley AXSYS.Engine
    Połączenie narzędzi projektowych w opartą na bazie danych niestandardową strukturę aplikacji umożliwia bardziej wydajny proces projektowania 2D elektrowni atomowej.
  • Telekomunikacja
   • Bentley Coax
    Projektowanie i dokumentacja sieci współosiowej jest szybsze w Bentley Coax. Pozwala to na szybkie tworzenie zweryfikowanych układów w spójnym inżynierskim i otwartym środowisku GIS.
   • Bentley Fiber
    Projektowanie i dokumentowanie sieci światłowodowej jest szybsze w Bentley Fiber. Szybkie planowanie i weryfikacja FTTx, HFC i innych architektur w inżynierskim rozwiązaniu GIS.
   • Bentley Inside Plant
    Szybkie projektowanie i dokumentowanie różnych żródeł sygnału, punktów odbioru, biur centralnych i centrów danych oraz innych obiektów w obrębie sieci przedsiębiorstwa.
   • Bentley Expert Designer Communications
    Usprawnianie konstruowania sieci przez połączenie zarządzania projektowaniem i zadaniami. Przypisywanie, śledzenie i zarządzanie zleceniami prac projektowych przyspiesza projekty.
   • Bentley Communications PowerView
    Umieszczenie całościowych map sieciowych, spisów wyposażenia i narzędzi do rejestrowania danych dostępnych niezależnie od lokalizacji przyspiesza zlecenia pracy i zmniejsza liczbę błędów.
  • ComplyPro
  • ConstructSim
  • ContextCapture
  • Descartes
   • Bentley Descartes
    Twórz projekty dokładnie odzwierciedlające rzeczywistość, wykorzystując sprawdzoną technologię przetwarzania obrazów i tworzenia chmur punktów w celu usprawnienia procesów prac infrastrukturalnych.
  • gINT
   • gINT Professional
    Raportowanie i zarządzanie danymi o instalacjach podziemnych przy pomocy raportów zawierających elementy graficzne, zdjęcia, wykresy, mapy i inne.
   • gINT Professional Plus
    Tworzenie niestandardowych raportów o instalacjach podziemnych i wydajne zarządzanie danymi wielu projektów dzięki kompleksowemu oprogramowaniu geotechnicznemu.
   • gINT Logs
    Zarządzanie dziennikami odwiertów i studni dla praktycznie dowolnego rodzaju instalacji podziemnych – środowiskowych, geofizycznych, naftowych, kopalnianych i innych.
  • Hevacomp
  • LARS
   • LARS Bridge
    Oprogramowanie do zintegrowanej analizy oceny nośności mostu, modelowania i edytowania dla wielu rodzajów mostów.
  • LEAP
   • LEAP Bridge Concrete
    Wszechstronne oprogramowanie do modelowania i analizy mostów betonowych wszelkich typów: prefabrykowanych, wykonanych w gruncie, zbrojonych i sprężonych.
   • LEAP Bridge Steel
    LEAP Bridge Steel to zintegrowana aplikacja do modelowania, projektowania, analizy i oceny nośności prostych i zakrzywionych stalowych mostów belkowych.
  • LEGION
   • LEGION Model Builder
    Generate an unrestricted spatial environment within which accurate simulation of complex pedestrian movement dynamics can occur. Intermediate activities such as waiting, queuing, and stairs and escalators are reproduced within LEGION models by the placement of spatial objects.
   • LEGION Simulator
    Generate simulations with predictive capacity across a wide range of scenarios and explore how pedestrians and crowds interact with infrastructure.
  • LumenRT
  • Map
  • MAXSURF
   • MAXSURF
    Wykorzystanie zintegrowanych narzędzi budownictwa okrętowego MAXSURF do szybkiego i dokładnego wstępnego projektowania i analizy wszystkich rodzajów statków morskich.
  • MicroStation
  • MineCycle
  • MOSES
   • MOSES
    Wydajność i elastyczność unikatowo zintegrowanego oprogramowania do symulacji pozwala na skuteczniejsze stawianie czoła skomplikowanym projektom morskim.
  • Navigator
   • Bentley Navigator
    Uzyskanie lepszego wglądu w informacje w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia projektu, w biurze, w terenie i na placu budowy.
   • Navigator Mobile
    Uzyskaj wgląd w informacje projektowe i możliwość rozwiązywania problemów bez względu na to, czy jesteś w biurze, na placu budowy czy w terenie.
   • Navigator Web
    Visualize, navigate, and interact with engineering content securely through a browser.
  • OpenBridge
   • OpenBridge Modeler
    Modelowanie parametryczne 3D, analiza i oprogramowanie oceniające nośność mostów. Integracja z aplikacjami do projektów inżynierii lądowej i wykorzystywanie rozszerzonej wizualizacji.
  • OpenBuildings
  • OpenFlows
   • WaterGEMS
    WaterGEMS to kompleksowe, ale jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie ułatwiające podejmowanie decyzji specjalistom zajmującym się projektowaniem, planowaniem i obsługą sieci dystrybucji wody.
   • SewerGEMS
    SewerGEMS usprawnia proces projektowania, aby dać inżynierom więcej czasu na projektowanie, analizę i eksploatację systemów odprowadzania ścieków miejskich oraz kanalizacji ogólnospławnej.
   • CivilStorm
    Program CivilStorm jest łatwym w użytkowaniu systemem, w którym inżynierowie mogą analizować, projektować i obsługiwać systemy odprowadzania wody opadowej.
   • WaterCAD
    WaterCAD to łatwa w obsłudze aplikacja do modelowania hydraulicznego służąca do analizowania, projektowania i eksploatacji systemów wodociągowych.
   • SewerCAD
    Tysiące przedsiębiorstw użyteczności publicznej i firm inżynierskich z całego świata ma zaufanie do oprogramowania SewerCAD w zakresie modelowania i optymalizacji kosztowej systemów kanalizacyjnych.
   • StormCAD
    StormCAD dostarcza specjalistom zaawansowane narzędzia do skutecznej realizacji wysokiej jakości projektów sieci odprowadzania wód opadowych.
   • PondPack
    Skuteczne projektowanie i analizowanie obiektów retencyjnych, konstrukcji odpływowych i kanałów.
   • CulvertMaster
    CulvertMaster to bardzo łatwy w obsłudze kalkulator zapewniający poprawne zaprojektowanie przepustów dla każdego obiektu lub projektu zagospodarowania terenu.
   • FlowMaster
    FlowMaster to zestaw wszechstronnych narzędzi hydraulicznych, który pozwala inżynierom na projektowanie i analizę szerokiej gamy elementów hydraulicznych.
   • HAMMER
    Program HAMMER znacznie ułatwia skomplikowane zadania związane z lokalizowaniem miejsc wystąpienia potencjalnych problemów i określeniem odpowiednich strategii kontroli skoków ciśnienia.
   • OpenFlows FLOOD
    OpenFlows FLOOD provides high quality modelling solutions for flood risk assessment and efficient design of flood risk mitigation measures.
  • OpenPlant
  • OpenRail
   • OpenRail ConceptStation
    Twórz koncepcyjne projekty linii kolejowych obejmujące geometrię torów, elektryfikację, tunele i mosty, umożliwiające ocenę większej liczby opcji na etapie planowania i projektowania przed złożeniem oferty. Projektuj wydajniej, identyfikuj pozycje wysokiego ryzyka i ograniczaj koszty.
   • OpenRail Designer
    OpenRail Designer introduces a new, comprehensive modeling environment for streamlined project delivery of rail network assets. This environment unifies design and construction from concept through commissioning and completion.
  • OpenRoads
   • OpenRoads ConceptStation
    Tworzenie koncepcyjnych projektów dróg i mostów w celu oceny większej liczby opcji w trakcie planowania i etapu poprzedzającego przedstawienie oferty. Bardziej wydajne projektowanie, identyfikowanie pozycji wysokiego ryzyka i minimalizacja kosztów.
   • OpenRoads Designer
    OpenRoads Designer to kompleksowa i w pełni funkcjonalna aplikacja przeznaczona do dokonywania pomiarów oraz projektowania dróg, odwodnień i instalacji podziemnych, która zastępuje wszystkie funkcje oferowane wcześniej w programach InRoads, GEOPAK, MX i PowerCivil.
   • OpenRoads Navigator
    Uzyskanie lepszego wglądu w dane projektowe w kontekście modeli 3D pozwala na podejmowanie lepszych decyzji w trakcie cyklu życia, w biurze, w terenie czy na placu budowy.
  • SITEOPS
   • SITEOPS
    Koncepcyjne scenariusze projektowe wymagające niewiele wysiłku i niewielkich kosztów w odniesieniu do dowolnych projektów zagospodarowania terenu.
   • OpenSite Designer
    OpenSite Designer is a comprehensive site design application for rapid modeling and analysis of site design projects that supersedes all capabilities previously delivered through Bentley PowerCivil, GEOPAK Site, InRoads Site, MXSite, and Bentley topoGRAPH.
  • OpenUtilities
   • Bentley OpenUtilities Designer
    Przyspiesz projektowanie sieci przesyłowych za pomocą narzędzi do rozmieszczania opartych na MicroStation. Projektowanie i zarządzanie siecią z użyciem jednej aplikacji pozwala redukować koszty.
   • Bentley OpenUtilities Map
    Rozszerzenie możliwości zarządzania informacjami o sieci i redukcja kosztów dzięki w pełni funkcjonalnemu rozwiązaniu GIS sieci przesyłowych, który jest dostosowany do potrzeb użytkownika.
   • Bentley OpenUtilities PowerView
    Przyspieszanie przeglądów prac terenowych dzięki usprawnionej, ekonomicznej aplikacji do przeglądania, badania i znakowania projektów i map sieci.
  • PlantWise
   • Bentley PlantWise
    Wykorzystanie modelowania 3D do optymalizacji projektu, konserwacji i utrzymania instalacji pozwala na szybkie tworzenie projektów koncepcyjnych instalacji przemysłowych w celu obniżenia kosztów operacyjnych.
  • PLAXIS
   • PLAXIS 2D
    Perform 2D analysis of deformation and stability in geotechnical engineering and rock mechanics with PLAXIS 2D, a powerful finite element package.
   • PLAXIS 2D Dynamics
    Model dynamic loads in 2D with PLAXIS 2D Dynamics module specialized for the task at hand.
   • PLAXIS 2D PlaxFlow
    Go beyond steady state groundwater flow analysis with PLAXIS 2D PlaxFlow module and perform time dependent groundwater analysis with ease.
   • PLAXIS 2D Thermal
    Account for the effects of heat flow on the hydraulic and the mechanical behavior of soil and structures with PLAXIS 2D Thermal module for geotechnical analysis.
   • PLAXIS 2D Suite
    Perform 2D analysis of deformation and stability in geotechnical engineering with PLAXIS 2D Suite, a powerful finite element package that includes specialized modules for vibration, groundwater analysis, and heat flow.
   • PLAXIS 3D
    Perform powerful 3D analysis of deformation and stability in geotechnical engineering and rock mechanics, with PLAXIS 3D.
   • PLAXIS 3D Dynamics
    Analizowanie efektów sztucznych lub naturalnych drgań sejsmicznych w glebie za pomocą PLAXIS 3D Dynamics.
   • PLAXIS 3D PlaxFlow
    Perform time dependent groundwater analysis with ease in 3D with the PLAXIS 3D PlaxFlow module and go beyond steady state groundwater flow analysis.
   • PLAXIS 3D Suite
    Perform 3D analysis of deformation and stability on your next geotechnical project with PLAXIS 3D Suite, a finite element package that includes modules for vibration and groundwater analysis.
   • PLAXIS MoDeTo
    Enhance your designs for monopile foundations with PLAXIS MoDeTo and reduce wind farm costs.
  • Pointools
  • Promis.e
  • ProStructures
  • RAM
   • RAM Structural System
    Śmiałe zajmowanie się projektami i szybkie tworzenie wysokiej jakości ekonomicznych projektów z wykorzystaniem różnych betonowych, stalowych i belkowych materiałów budowlanych.
   • RAM Steel
    Analizowanie, projektowanie i tworzenie rysunków technicznych, elementów przenoszących obciążenia pionowe, projektów budynków stalowych, niezależnie od ich rozmiaru czy stopnia złożoności.
   • RAM Concrete
    Wydajne projektowanie ram konstrukcji żelbetowych i szybkie porównywanie alternatywnych projektów, w tym zestawień materiałów.
   • RAM Frame
    Szybkie projektowanie i analizowanie ram dla wszystkich projektów budowlanych w oparciu o obciążenia dynamiczne, grawitacyjne i boczne, w tym w oparciu o obliczenia obciążeń wiatrem i sejsmicznych.
   • RAM Foundation
    Projektowanie optymalnych fundamentów dla całej konstrukcji, opartych w pełni na szerokim zakresie kryteriów projektu i opcjach, które można z łatwością dostosować.
   • RAM Concept
    Ekonomiczne projektowanie żelbetowych płyt stropowych i fundamentów płytowych z wyjątkowym wglądem w zgodność, wydajność i praktyczność.
   • RAM Connection
    Analizowanie i projektowanie dowolnych rodzajów połączeń i weryfikacja połączeń w ciągu kilku sekund, razem z kompleksowymi obliczeniami i z uwzględnieniem zgodności sejsmicznej.
   • RAM Elements
    Wykonanie analizy i projektu – wraz z analizą 3D elementów skończonych – prawie każdego rodzaju konstrukcji lub elementu konstrukcyjnego, w jednej aplikacji i w przystępnej cenie.
   • Structural Enterprise
    Przystępny cenowo pakiet aplikacji STAAD, RAM i Microstran pozwala na wykorzystanie wybranych rozwiązań w wybranym czasie do projektowania zarówno dużych jak i małych projektów.
  • RM
   • RM Bridge
    Usprawnianie zadań analitycznych, zajmowanie się skomplikowanymi kwestiami inżynierskimi i tworzenie precyzyjnych, wiarygodnych wyników dla wszystkich typów, klas i materiałów mostów.
  • SACS
   • SACS Offshore Structure
    Optymalizacja projektu w celu zapewnienia zgodności, zrozumienia zachowania i precyzyjnego przewidywania wydajności wszystkich rodzajów platform morskich.
   • SACS Wind Turbine
    Badanie opcji projektowych, zrozumienie zachowania i dokładne przewidywanie wydajności konstrukcji morskich platform elektrowni wiatrowych.
   • SACS Fatigue
    Program SACS Fatigue zmniejsza ryzyko awarii strukturalnych instalacji morskich. Pozwala on uzyskać typowe dla branży szczegółowe obliczenia odporności na zmęczenie konstrukcji naftowych, gazowych i konstrukcji wiatrowych.
   • SACS Collapse
    Spełnienie wymagań projektu obudowy zabezpieczającej dla platform morskich przez zidentyfikowanie mechanizmów awarii za pomocą SACS Collapse.
   • SACS Pile Structure Design
    Zmniejszenie ryzyka uszkodzeń fundamentów platform morskich dzięki oprogramowaniu do nieliniowej analizy interakcji gleby z palami.
  • speedikon