• Obsługa wymagań BIM

   • Zapewnij normy, założenia projektowe i projekty wysokiej jakości

   • Łącz dane, ludzi i procesy pracy

   • Automatyzuj rezultaty projektowe


 • Projektuj w warunkach rzeczywistych

   • Oceń projekty w istniejących warunkach

   • Twórz modele 3D używając danych gromadzonych w terenie

   • Zintegruj różne typy danych, takie jak siatki rzeczywistości


 • Nowa i usprawniona interoperacyjność

   • Korzystaj z wielobranżowych procesów pracy

   • pracuj z Revit, plikamiTekla i innymi

   • wymiana danych z aplikacjami desktopowymi, w chmurze i mobilnymi firmy Bentley • Efektywnie zarządzaj zmianą

   • Pracuj z jednego dynamicznego modelu na żywo

   • Możliwość wprowadzania zmian w projekcie w czasie rzeczywistym

   • Minimalizuj liczbę przeróbek, żmudnych zadań manualnych i problemów w komunikacji


 • Użyj wersji CONNECT i zaoszczędź do 10% w dodatkowych rabatach EVD!