• Program akademicki Bentley Institute

Produkty uwzględnione w portfolio oprogramowania akademickiej usługi SELECT

Studenci mogą zostać szybko przygotowani do pracy korzystając z takiego samego oprogramowania branżowego, jak pracownicy. Akademicki abonament SELECT zapewnia uniwersytetom dostęp do wszechstronnego portfolio ponad 50 aplikacji obejmujących branże architektoniczne, inżynieryjne, budowlane i eksploatacyjne (AECO). Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z  zespołem ds. akademickich.

** Oznacza produkty niedostępne w ramach abonamentu na osobiste użytkowanie dla kadry naukowej i studentów w szkołach, które wykupiły abonament.