• Program akademicki Bentley Institute

Produkty uwzględnione w portfolio oprogramowania akademickiej usługi SELECT

Studenci mogą zostać szybko przygotowani do pracy korzystając z takiego samego oprogramowania branżowego, jak pracownicy. Akademicki abonament SELECT zapewnia uniwersytetom dostęp do wszechstronnego portfolio ponad 50 aplikacji obejmujących branże architektoniczne, inżynieryjne, budowlane i eksploatacyjne (AECO). Aby uzyskać więcej informacji, proszę skontaktować się z  zespołem ds. akademickich.

** Oznacza produkty niedostępne w ramach abonamentu na osobiste użytkowanie dla kadry naukowej i studentów w szkołach, które wykupiły abonament. 


  • Bridge Analysis
    OpenBridge Designer, LEAP Bridge Concrete, LEAP Bridge Steel, RM Bridge Advanced, RM Bridge Enterprise
    Learn More
  • Building Design
    OpenBuildings Designer (enabled with Energy Simulator and GenerativeComponents capabilities), OpenBuildings Station Designer (includes LEGION Simulator and LEGION Model Builder)
    Learn More
  • Civil Design
    OpenRail ConceptStation, OpenRail Designer, OpenRoads ConceptStation, OpenRoads Designer, OpenSite Designer
    Learn More
  • Construction
    SYNCHRO
    Learn More
  • Electrical and Instrumentational Software
    Bentley Substation, Promis.e
    Learn More
  • Geotechnical Engineering
    SoilVision 2D/3D Suite, gINT Professional
    Learn More
  • Hydraulics and Hydrology
    OpenFlows WaterGEMS, OpenFlows WaterCAD, OpenFlows SewerGEMS, OpenFlows SewerCAD, OpenFlows HAMMER, OpenFlows CivilStorm, OpenFlows StormCAD, OpenFlows PondPack, OpenFlows FlowMaster
    Learn More
  • Mapping and Surveying
    Bentley OpenCities Map, Bentley OpenCities Map Enterprise
    Learn More
  • Modeling and Visualization
    MicroStation, MicroStation PowerDraft, Bentley View, LumenRT
    Learn More
  • Offshore Structural Analysis
    MAXSURF Enterprise, On-campus use only: SACS Marine Enterprise, SACS Offshore Structure Enterprise, MOSES Advanced, MOSES Enterprise
    Learn More
  • Pipe Stress and Vessel Analysis
    AutoPIPE
    Learn More
  • Plant Design
    OpenPlant PID, OpenPlant Modeler, OpenPlant Isometrics Manager, AutoPLANT Modeler
    Learn More
  • Project Delivery
    Navigator
    Learn More
  • Reality Modeling
    ContextCapture, Descartes, On-campus use only: Bentley Pointools
    Learn More
  • Structural Analysis and Detailing
    STAAD.Pro, STAAD Advanced Concrete Design, STAAD Foundation Advanced, RAM Structural System, RAM Connection, RAM Elements, RAM Concept, MicroStran, ProStructures
    Learn More