• Informacje o Bentley Institute

  Tworzenie zespołów projektowych, które odnoszą sukcesy.

Bentley Institute

Misja Bentley Institute polega na rozwijaniu zawodów infrastrukturalnych przez zapewnianie studentom, instytucjom akademickim i specjalistom najnowszego oprogramowania, staży opartych na badaniach ukierunkowanych na potrzeby rynku, stypendiów i kształcenia ustawicznego za pomocą publikacji, webinariów, konferencji, kursów prowadzonych na żywo i dostępnych na żądanie oraz instrukcji zawartych w produktach.

Bentley Institute

Oferta Learn Bentley Institute jest zaprojektowana w taki sposób, aby można było skorzystać z najbardziej opłacalnego połączenia technologii i wsparcia i dzięki nim stawiać czoła wielkim światowym wyzwaniom strukturalnym – już dzisiaj. Poczynając od wirtualnych zajęć prowadzonych przez instruktorów, a kończąc na kursach na żądanie, mamy opcję szkolenia odpowiednią dla Ciebie. Wykorzystaj kursy do samodzielnej nauki, wydarzenia dla grup użytkowników, grupy tematyczne oraz konferencje Learn Bentley Institute, aby zwiększyć swoje umiejętności i nawiązać kontakty z innymi przedstawicielami branży. Skorzystaj z naszego solidnego portfolio rozwiązań do nauki i zmień sposób, w jaki zespoły projektowe uzyskują dostęp do szkoleń, poprawiając jednocześnie zaangażowanie i wykorzystanie produktów.

Społeczność Bentley Institute wykorzystuje lata doświadczenia i dogłębna wiedzę czołowych twórców oprogramowania i ekspertów technicznych firmy Bentley. Osoby przygotowujące nasze kursy to specjaliści branżowi dobrze obeznani z przepływami pracy i procesami, którzy wywarli pozytywny wpływ na nasze koszty i wydajność biznesową. Oferujemy programy dla użytkowników, nauczycieli i studentów. 

 

 • Programy szkoleniowe i możliwości nieustannego poszerzania wiedzy

  • - adekwatne, aktualne i spersonalizowane rekomendacje szkoleniowe
   - wirtualne zajęcia poświęcone konkretnym procesom prac lub oprogramowaniu przeprowadzane w wirtualnej klasie i na żądanie, 15-minutowe lub krótsze moduły
   - wyłączny dostęp do wydarzeń o charakterze edukacyjnym lub integracyjnym organizowanych przez Bentley: konferencje edukacyjne Bentley Institute (Bentley Institute Learn Conference)
   - usługi i wsparcie ułatwiające dostosowanie szkoleń do celów biznesowych
   - certyfikaty i odpisy honorowane przez instytucje akredytujące
 • Programy akademickie

  • Przyszłość branży infrastruktury zależy od dzisiejszych studentów. Program akademicki (Academic Program) firmy Bentley zapewnia nauczycielom materiały umożliwiające przygotowanie studentów do pracy we wiodących firmach. Studenci mogą uzyskać przewagę konkurencyjną na uczelni oraz u potencjalnych pracodawców. Z kolei specjaliści z branży infrastruktury mogą zatrudnić wykwalifikowanych i uzdolnionych kandydatów. Program zapewnia dostęp do oprogramowania i szkolenia niezbędnego do poznania najlepszych praktyk w zakresie nowoczesnej infrastruktury. W ofercie są liczne programy umożliwiające współpracę wykładowców ze specjalistami z firmy Bentley poprzez wydarzenia online i spotkania organizowane na uczelni.
 • Bentley Institute Press

  • Bentley Institute PressBentley Institute Press publikuje szeroką gamę podręczników i artykułów eksperckich poświęconych potrzebom społeczności edukacyjnych i infrastrukturalnych. Publikacje są dostępne w formie drukowanej i cyfrowej i dzielą się wieloletnim doświadczeniem firmy Bentley w zakresie rozwoju infrastruktury. Dowiedz się więcej
Book and Tablets
eBook Subscription
View the subscription site and available titles you can access, once you have a subscription.
Limited Preview