• Tworzenie i-modeli

  Publikowanie modeli multidyscyplinarnych dla każdego interesariusza

Jak są tworzone i-modele

I-modele można bezpośrednio tworzyć na pulpicie w ulubionym środowisku projektowania, w tym z wykorzystaniem produktów desktopowych i serwerowych Bentley, programów producentów innych niż Bentley i korzystając z jednej z kilku wtyczek do aplikacji firm zewnętrznych.  W zależności od danych źródłowych, i-modele można tworzyć przy wykorzystaniu różnych aplikacji i wtyczek. Oto kilka przykładów.

 • PDS z zastosowaniem PDx Manager
 • Smart3D z zastosowaniem i-model Composition Service dla S3D
 • PDMS z zastosowaniem wtyczki i-model dla Norconsult PDMS, dla MicroStation
 • IFC, JT i inne branżowe neutralne formaty z zastosowaniem  MicroStation
 • ArchiCAD z zastosowaniem MicroStation lub AECOsim Building Designer
 • Szkicowanie z zastosowaniem i-model Plugin dla SketchUp
 • Rhino z zastosowaniem MicroStation
 • AutoCAD z zastosowaniem MicroStation
 • Revit z zastosowaniem wtyczki i-model dla programu Revit

Ponadto i-model SDK jest dostępny za pośrednictwemBentley Developer Network, umożliwiając tworzenie i-modeli z zastosowaniem zastrzeżonych aplikacji firm zewnętrznych.

Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
Download Bentley View

Free viewer for CAD drawings and models

Learn More