• Tworzenie i-modeli

    Publikowanie modeli multidyscyplinarnych dla każdego interesariusza

Jak są tworzone i-modele

I-modele można bezpośrednio tworzyć na pulpicie w ulubionym środowisku projektowania, w tym z wykorzystaniem produktów desktopowych i serwerowych Bentley, programów producentów innych niż Bentley i korzystając z jednej z kilku wtyczek do aplikacji firm zewnętrznych.  W zależności od danych źródłowych, i-modele można tworzyć przy wykorzystaniu różnych aplikacji i wtyczek. Oto kilka przykładów.

Ponadto i-model SDK jest dostępny za pośrednictwemBentley Developer Network, umożliwiając tworzenie i-modeli z zastosowaniem zastrzeżonych aplikacji firm zewnętrznych.

Callout_ist_70951323_SuccessFactorsWebinar_XL
Download Bentley View

Free viewer for CAD drawings and models

Learn More