• i-modele

    Dostęp do danych i udostępnianie bogatych w informacje modeli

Specjalny kontener do wymiany informacji infrastrukturalnych

Udostępnianie modeli bogatych w informacje w sposób bezpieczny, dokładny i w odpowiednim kontekście wszystkim interesariuszom, zapewniając pełny multidyscyplinarny wgląd w projekty oraz pełniąc rolę niezawodnego środka przechwytywania informacji zwrotnych od uczestników projektu.

Czytaj więcej +
Co to jest i-model?

Kontenery do przekazywania informacji AECO

Co to są i-modele i dlaczego warto z nich korzystać?

Więcej informacji
Tworzenie i-modeli

Publikowanie z aplikacji CAD i BIM

Bezpośrednie wytwarzanie i-modeli w komputerze stacjonarnym z ulubionego środowiska projektowania, w tym z Bentley MicroStation, innych produktów firmy Bentley lub oprogramowania innych firm bądź za pośrednictwem darmowej wtyczki albo przez Bentley i-model Composer.

Więcej informacji
Walidacja i przekształcanie i-modeli

Dopasowanie informacji do żądanego celu

Przy tworzeniu i-modeli, istnieje kilka wyjątkowych rzeczy, które można zrobić, aby interesariusze mogli korzystać z właściwych informacji.

Więcej informacji
Używanie i-modeli

Korzystanie z i-modeli do wielu celów

Z i-modeli można korzystać do zaspokajania wielu rożnych potrzeb projektowych, budowlanych i procesów operacyjnych i dzięki temu odnosić znaczne korzyści z dostępu do modeli bogatych w informacje.

Więcej informacji