Firma Italferr przechodzi na rozwiązania cyfrowe z firmą Bentley


Wypełnij tę 3-minutową ankietę, aby ocenić Twoje wyniki w porównaniu z innymi
właścicielami dróg i mostów na pięciu etapach dojrzałości cyfrowej.

Projekt mostu: Projekt o wartości 202 mln euro mający na celu zaprojektowanie wymiany zawalonego mostu w ciągu zaledwie trzech miesięcy, obejmujący prostą konstrukcję, która zapewniała nowe standardy bezpieczeństwa na tej samej powierzchni, co poprzedni most.

Jakie są rezultaty?

  • Aby zapewnić dokładność projektu przy zachowaniu harmonogramu, firma Italferr zastosowała metodologię BIM firmy Bentley i stworzyła cyfrowego bliźniaka wiaduktu, aby usprawnić procesy pracy na etapie projektowania.
  • Stworzenie efektywnych metod operacyjnych w środowisku BIM umożliwiło firmie Italferr obniżenie kosztów projektowania, przyspieszenie decyzji projektowych, zwiększenie dokładności i poprawę komunikacji w wielobranżowym zespole.
    Wizualizacja 4D fazy budowy pozwoliła projektantom oznaczyć elementy projektu i z wyprzedzeniem wskazać istotne problemy, co doprowadziło do szybszego i wydajniejszego stworzenia harmonogramu budowy.

Jakich produktów użyto?


OpenRoads

Oprogramowanie inżynierskie dla sieci drogowych


ProjectWise

Oprogramowanie do realizacji projektów i współpracy


SYNCHRO

Oprogramowanie do cyfrowego zarządzania budową


LumenRT

Oprogramowanie do wizualizacji i modelowania rzeczywistości


Strzałka

Przeczytaj pełne studium przypadku

image image image
Daniela Aprea Daniela Aprea Daniela Aprea

Metodologia BIM w tym projekcie jest zgodna z podejściem cyfrowych bliźniaków. Lepsza widoczność i wgląd pozwoliły nam zmienić sposób, w jaki zajmujemy się projektowaniem i zarządzaniem pracami infrastrukturalnymi.


Daniela Aprea

BIM Manager, Italferr S.p.A.