Departament Transportu stanu Illinois przechodzi na rozwiązania cyfrowe z firmą Bentley


Wypełnij tę 3-minutową ankietę, aby ocenić Twoje wyniki w porównaniu z innymi
właścicielami dróg i mostów na pięciu etapach dojrzałości cyfrowej.

Departament Transportu stanu Illinois potrzebował rozwiązania, które zapewniłoby spójność, automatyzację i cyfryzację, w celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach i przedłużenia żywotności infrastruktury mostów poprzez zapewnienie, że ponadgabarytowe pojazdy poruszają się po optymalnej trasie.

What’s the Outcome?

  • TIDOT lessened the average monthly time required for manual permit analysis by 91.5%, saving USD 11,400 per month.
  • By saving 54,600 analyses performed by bridge engineers manually each year, the state was able to realize a significant savings.
  • The permit office now issues more than 230,000 permits annually, 99.2% of which are digitally automated; which generates USD 21 million for the Illinois General Road Fund.

What Products were used?


Superload Bridge Analysis

Live-load Bridge Analysis Software


Arrow

Read the full Case Study

image image image

Save time and reduce costs with an automated permitting and routing system for OS/OW vehicles


Learn more
Geno Koehler Geno Koehler Geno Koehler

"By going digital and by being automated it’s safer, it’s more efficient, and it’s extremely fast."


Geno Koelher

Illinois DOT, Permit Chief

image image image