Going Digital dla kolei


Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków od fazy planowania po wydajność

Przyspiesz tempo i zwiększ możliwości dzięki cyfrowym bliźniakom

Cyfrowe bliźniaki na nowo zdefiniują sposób projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Wyobraź sobie, jak łatwe byłoby zarządzanie torami, gdyby zapisy cyfrowe były zawsze zsynchronizowane ze stanem fizycznym. Gdyby wielobranżowe zespoły projektowe mogły bezproblemowo wymieniać dane i przekazywać gotowe dane konstrukcyjne współpracownikom na miejscu. Gdyby czujniki majątku trwałego w całej sieci zapewniały wgląd w czasie rzeczywistym, wspierając działania konserwacyjne.


image image image

TwinTalks - Kolej

Dowiedz się z wywiadów i dyskusji panelowych, w jaki sposób wiodące organizacje zmieniają wizję cyfrowych bliźniaków w branży kolejowej w rzeczywistość, na nowo definiując najlepsze praktyki branżowe dla lepszego jutra.