Going Digital w branży kolejowej


Wykorzystanie cyfrowych bliźniaków od planowania po eksploatację

Przyspiesz tempo i zwiększ możliwości dzięki cyfrowym bliźniakom

Cyfrowe bliźniaki na nowo zdefiniują sposób projektowania, budowy i eksploatacji infrastruktury kolejowej. Wyobraź sobie, jak łatwe byłoby zarządzanie torami, gdyby zapisy cyfrowe były zawsze zsynchronizowane ze stanem fizycznym. Gdyby wielobranżowe zespoły projektowe mogły bezproblemowo wymieniać dane i przekazywać gotowe dane konstrukcyjne współpracownikom na miejscu. Gdyby czujniki majątku trwałego w całej sieci zapewniały wgląd w czasie rzeczywistym, wspierając działania konserwacyjne.


Integracja

Wzmocnij łańcuch dostaw, aby ułatwić osiąganie i przekraczanie celów projektowych i operacyjnych

Lejek

Zapewnij wgląd dzięki dostępowi do wiarygodnych informacji w celu wspierania projektowania, budowy i eksploatacji.

Wydajność

Popraw wydajność majątku trwałego dzięki bardziej trafnym i świadomym decyzjom

image image image
Mózg

Operatorzy i właściciele kolei korzystają z rozwiązań Going Digital

Oceń swoje zaawansowanie cyfrowe. Poznaj rozwiązania i najlepsze praktyki, które organizacja może wdrożyć, aby przyspieszyć tempo i zwiększyć możliwości.