Wiarygodne informacje dzięki cyfrowym bliźniakom

dla miast

Rozwój aplikacji GIS i BIM do cyfrowych bliźniaków 4D

Dlaczego miasta potrzebują cyfrowych bliźniaków

  • Dziel się zaufanymi informacjami między wydziałami miasta oraz z ekosystemem projektowania i budowy, aby wspierać infrastrukturę od planowania po eksploatację
  • Ujednolicaj i zintegruj wiele źródeł danych z silosów
  • Śledź, zarządzaj i wizualizuj zmiany w sposób systematyczny
  • Uzyskuj przydatne informacje dla kluczowych decydentów
  • Twórz wydajne, współpracujące zespoły
  • Angażuj wszystkich interesariuszy projektu i społeczeństwo

Twoja droga do cyfrowego bliźniaka

Dobra wiadomość jest taka, że Twoje miasto ma już niewiarygodne bogactwo danych. Pokażemy Ci, jak łączyć te dane i powiązać je z modelem rzeczywistości Twojego miasta, dzięki czemu będą one dostępne dla wszystkich interesariuszy. Pokażemy, jak zarządzać tymi danymi, aby umożliwić śledzenie zmian w czasie. Pomożemy zacząć od przypadków praktycznych i priorytetów, które są dziś najważniejsze dla Twojego miasta.


Utwórz kontekst cyfrowy

Dodaj rzeczywisty kontekst cyfrowy do inteligentnych modeli semantycznych, aby utworzyć cyfrowego bliźniaka w skali zespołów budynków lub miasta. Więcej informacji


Połącz dane

Minimalizuj silosy danych dzięki otwartemu i połączonemu środowisku danych. Jest to punkt wyjścia do umożliwienia procesów pracy cyfrowych bliźniaków. Więcej informacji


Planowanie urbanistyczne i wizualizacja projektu

Zarówno dzięki cyfrowemu kontekstowi, jak i cyfrowemu bliźniakowi w skali miasta, masz teraz lepsze narzędzia do planowania urbanistycznego i zaangażowania interesariuszy projektu. Więcej informacji


Zapobieganie skutkom powodzi miejskich

Cyfrowe bliźniaki pomagają modelować, symulować i analizować odporność na powódź dla Twojego terenu, zespołu budynków lub miasta. Więcej informacji

Digital Twins