CHENGDU przechodzi na rozwiązania cyfrowe

Z firmą Bentley

Chengdu rozwija technologie BIM i GIS poprzez cyfrowe bliźniaki w ramach projektu przebudowy o wartości 1,38 miliarda CNY, w tym 4,3 km nowych dróg, ścieżek dla pieszych i infrastruktury podziemnej. Zespół poprawił wydajność i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Procesy pracy cyfrowych bliźniaków poprawiły wiedzę specjalistyczną z różnych dziedzin projektowania i budownictwa, ustanawiając precedens dla wszystkich przyszłych projektów w skali miasta.

Jaki wynik uzyskano?

  • Chengdu wykorzystało cyfrowe bliźniaki do planowania, budowy, rozbiórki i zarządzania majątkiem trwałym, a także stworzyło kontekst cyfrowy za pomocą ContextCapture do opracowania modelu siatki rzeczywistości dla całego miasta.
  • OpenRoads i OpenBuildings pomogły w modelowaniu konstrukcji dróg i mostów, a rozwiązanie ProjectWise zapewniło wsparcie współpracy przy projektach dróg, mostów i obiektach użyteczności publicznej, przyczyniając się do poprawy wydajności pracy o 20%.
  • To wielobranżowe rozwiązanie pozwoliło Chengdu wykryć i rozwiązać 16 kolizji oraz skrócić czas rysowania konstrukcji o 120 godzin.
  • LumenRT pomaga zapewnić wszystkim interesariuszom estetyczne wizualnie i łatwe do zrozumienia szczegóły projektu, prowadząc do szybszych zatwierdzeń.

„Inteligentny transport i model cyfrowy są podstawą cyfrowego miasta. Cyfrowe bliźniaki stanowią lekki model, który rozszerza wykorzystanie aplikacji BIM poza projekt dostarczając cyfrowy majątek trwały”.

Zhiyong Yang

Kierownik projektu
Chengdu Municipal Engineering and Research Design Institute

Jakich produktów użyto?

ContextCapture

Oprogramowanie do modelowania rzeczywistości

OpenRoads

Oprogramowanie do inżynierii lądowej

OpenBuildings

Wielobranżowe oprogramowanie do projektowania budynków

ProjectWise

Oprogramowanie do realizacji projektów i współpracy

Inne zastosowane produkty: LumenRT, Descartes, gINT

Wyższa wydajność dzięki wielobranżowym procesom pracy dla miast


Strzałka

Dowiedz się więcej o rozwiązaniach firmy Bentley dla miast

image image image