Going Digital

Przyspiesz tempo – zwiększ możliwości!

TECHNOLOGIA CYFROWA ZMIENIA INFRASTRUKTURĘ

Praca dostosowana do sposobu funkcjonowania współczesnego świata. Nadszedł czas, aby przemysł zaczął wykorzystywać technologie cyfrowe w projektach infrastrukturalnych w celu zniwelowania różnic w wydajności w stosunku do innych gałęzi przemysłu.

Być może korzystasz już z rozwiązań cyfrowych, ale musisz przezwyciężyć strach przed niepewnością, zaakceptować zmiany i zdać sobie sprawę z korzyści płynących z cyfrowych innowacji. Jak do tego dojść? Jak można przyspieszyć tempo i zwiększyć możliwości?

Niezależnie od tego, czy kierujesz firmą realizującą projekty, jesteś konsultantem, wykonawcą czy zarządcą – możemy pomóc Ci przyspieszyć Twój cyfrowy rozwój. Poprzez budowanie cyfrowych kompetencji można przyspieszyć realizację projektu i poprawić wydajność zasobów. Pomożemy Ci lepiej wykorzystywać dane w połączonym środowisku danych, podejmować lepsze decyzje, uzyskiwać szczegółowe informacje, poprawić wydajność majątku trwałego i osiągać lepsze wyniki biznesowe.

Aby to osiągnąć, najlepiej pracować z partnerem, któremu można zaufać.
Przyspiesz swój cyfrowy rozwój.... przyspiesz tempo i zwiększ możliwości!

Jak przechodzisz na
technologię cyfrową?

Przyspiesz tempo – zwiększ

możliwości!

DOWIEDZ SIĘ TEGO OD NICH

Dowiedz się od naszych użytkowników i czołowych liderów, dlaczego korzystanie z technologii cyfrowej firmy Bentley pomaga im zwiększyć tempo ich możliwości.

POSTĘP CYFRYZACJI ZACZYNA SIĘ OD

POŁĄCZONEGO ŚRODOWISKA
DANYCH

Połączone środowisko danych (Connected Data Environment – CDE) jest zestawem usług w chmurze, które wspierają cykl życia infrastruktury, obejmując realizację projektu i wydajność majątku trwałego. Dzięki CDE firmy mogą lepiej zarządzać najważniejszymi informacjami projektowymi i dokumentacją poprzez środowisko współpracy dla wszystkich branży i interesariuszy. Cyfrowe procesy pracy, komponenty cyfrowe i cyfrowy kontekst są w centrum CDE, pomagając Ci w drodze do cyfryzacji.
Dzięki CDE możesz lepiej zarządzać swoimi informacjami, zapewniając ich spójność, rzetelność i dokładność. Możesz dzielić się korzyściami płynącymi z otwartych, zintegrowanych i połączonych ram, aby zrealizować swój cyfrowy potencjał. Lepsze zarządzanie najważniejszymi informacjami pozwala usprawnić proces podejmowania decyzji i zapewnia lepsze wyniki biznesowe.

Korzystanie z CDE daje kontrolę nad danymi. Praca dostosowana do sposobu funkcjonowania współczesnego świata pomaga zwiększyć produktywność, podejmować mądrzejsze decyzje i poprawiać wydajność.
Cyfrowe procesy prac pomagają we współpracy, komunikacji i zarządzaniu procesami projektowymi oraz danymi w bardziej efektywny sposób. Pozwalają one branżom na standaryzację i łączenie się w celu zwiększenia wydajności pracy. Umożliwiają one aplikacjom i systemom dostęp do danych utworzonych w jednym celu i wykorzystanie ich gdzie indziej – usprawniając pracę i poprawiając jakość danych w całym cyklu życia infrastruktury.

Cyfrowe procesy prac dają możliwość zwiększenia wartości dodanej w Twojej pracy. Wprowadzając dodatkową inteligencję do projektów, możesz wnieść wartość dodaną do innych branży w budownictwie, inspekcjach i operacjach.

Ewolucja procesów biznesowych wymaga zmian w podejściu do sposobu wykonywania pracy. Cyfrowe procesy prac zmieniają sposób interakcji z zespołem projektowym i zainteresowanymi stronami. Eliminują papierowe procesy pracy dzięki aplikacjom, które mogą inteligentnie i semantycznie udostępniać dane. Umożliwiają one wykorzystanie technologii cyfrowych w celu zmniejszenia ryzyka i uniknięcia błędów.

Cyfrowe procesy prac, możliwe dzięki komponentom cyfrowym i kontekstowi cyfrowemu, jednoczą Twój zespół i łańcuch dostaw, umożliwiając im dostęp do informacji cyfrowych i dzielenie się nimi.

Cyfrowe procesy prac pozwalają pracować mądrzej i szybciej oraz zwiększyć konkurencyjność. 
DLACZEGO WARTO NAWIĄZYWAĆ
WSPÓŁPRACĘ Z FIRMĄ BENTLEY W
ZAKRESIE CYFRYZACJI?
  1. Koncentrujemy się na infrastrukturze. Patrzymy z szerszej perspektywy – od projektu, poprzez budowę, aż po eksploatację i konserwację – dzięki czemu Ty też masz pełny dostęp do przedsięwzięcia.
  2. Zapewniamy połączone środowisko danych, które pomoże Ci zoptymalizować Twoje cyfrowe procesy prac – jesteś tym, z czym się łączysz.
  3. Jesteśmy znani dzięki wszechstronności naszych usług, ich zaawansowania i skalowalności – nasza zdolność do oddziaływania jest ogromna.
  4. Jesteśmy partnerami Twojego postępu… jesteśmy tu dla Ciebie. Chcemy zobaczyć jak osiągasz sukces i pomóc Ci w pełni wykorzystać wartość Twoich danych.