Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę i kryzys humanitarny


Dzięki analizie geotechnicznej firma Advisian określiła sposób zapewnienia czystej wody pitnej uchodźcom na półwyspie Teknaf w Bangladeszu.

Water Security and Humanitarian Crises

Analiza geotechniczna pozwoliła firmie Advisian określić geologię półwyspu Teknaf oraz położenie i charakterystykę warstw wodonośnych.
Ponieważ okazało się, że są one mniejsze i bardziej ukryte niż w innych rejonach Bangladeszu, firma doradziła Organizacji Narodów Zjednoczonych kopanie głębszych studni.



Kiedy w 2017 r. blisko 750 tys. uchodźców Rohingya uciekło przed naruszeniami praw człowieka i przybyło na półwysep Teknaf w Bangladeszu, stanęli w obliczu nowego zagrożenia. Pora sucha w tym rejonie trwa pięć miesięcy, więc trzeba było wykonywać płytkie odwierty celem zapewnienia wody, jednak 80% z nich zostało zanieczyszczonych przez przepełnione latryny. W rezultacie amerykańska firma doradztwa inżynieryjnego Advisian przeprowadziła analizę geotechniczną terenu, żeby zapewnić dostęp do czystej wody pitnej i poprawić warunki bytowe uchodźców. Stwierdzono, że lokalne warstwy wodonośne są mniejsze i bardziej ukryte niż w pozostałej części Bangladeszu, wobec czego Organizacja Narodów Zjednoczonych musiała dostosować swoją strategię i wykopać mniejszą liczbę głębszych i bardziej wydajnych studni, co umożliwiło dostarczenie uchodźcom niezbędnej pomocy humanitarnej, przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu kopania studni na środowisko.

Czytaj dalej



Kluczowe szczegóły projektu


• Projekt: Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę i kryzys humanitarny

• Zrealizowana infrastruktura: Czyste, niezawodne studnie w obozach dla uchodźców

• Właściciel: Organizacja Narodów Zjednoczonych

• Główni Inżynierowie: Advisian

• Data ukończenia: 2019

Wpływ

Wkład w zrównoważoną i odporną infrastrukturę oraz w postępy w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ:

• rozbudowa zbiorników wodnych dla prawie 750 000 uchodźców Rohingya w celu zapewnienia dostępu do czystej wody;

• zapobieganie wysychaniu lub zanieczyszczaniu studni w okresach suszy.

U.N. Sustainable Development Goals 6, 13